Ervalla baptistförsamling

Postadress:
Ervalla 601

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Ervalla 601",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "71895",
      "city": "Ervalla",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Ervalla",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "Håkan Lindstedt",
      "addressMain": "Frövivägen 16, Karlsro",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "71895",
      "city": "Ervalla",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Ervalla",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [],
  "id": "13940",
  "name": "Ervalla baptistförsamling",
  "identityNumber": "168750005087",
  "emails": [
    {
      "address": "lindstedts@live.se",
      "type": "email_home"
    }
  ],
  "website": null,
  "_coordinates": {
    "city": "Ervalla",
    "county": "Örebro",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Ervalla 601",
    "address3": "",
    "postalCode": "71895",
    "latitude": 59.441186,
    "longitude": 15.253475
  },
  "coordinates": {
    "city": "Ervalla",
    "county": "Örebro",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Ervalla 601",
    "address3": "",
    "postalCode": "71895",
    "latitude": 59.441186,
    "longitude": 15.253475
  },
  "namn": "Ervalla baptistförsamling",
  "ort": "Ervalla",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Ervalla 601",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "",
  "epost": "",
  "webb": null,
  "lan": "Örebro",
  "longitude": 15.253475,
  "latitude": 59.441186
}

Ervalla baptistförsamling

Ingress