Essviks Fria Baptistförsamling

Postadress:
Solrosvägen 3

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Solrosvägen 3",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "86234",
      "city": "Kvissleby",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Kvissleby",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Solrosvägen 3",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "86234",
      "city": "Kvissleby",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Kvissleby",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [],
  "id": "13875",
  "name": "Essviks Fria Baptistförsamling",
  "identityNumber": "",
  "emails": [
    {
      "address": "mail@essvikskapellet.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.essvikskapellet.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Kvissleby",
    "county": "Västernorrland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Solrosvägen 3",
    "address3": "",
    "postalCode": "86234",
    "latitude": 62.306833,
    "longitude": 17.389099
  },
  "coordinates": {
    "city": "Kvissleby",
    "county": "Västernorrland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Solrosvägen 3",
    "address3": "",
    "postalCode": "86234",
    "latitude": 62.306833,
    "longitude": 17.389099
  },
  "namn": "Essviks Fria Baptistförsamling",
  "ort": "Kvissleby",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Solrosvägen 3",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "",
  "epost": "mail@essvikskapellet.se",
  "webb": "www.essvikskapellet.se",
  "lan": "Västernorrland",
  "longitude": 17.389099,
  "latitude": 62.306833
}

Essviks Fria Baptistförsamling

Ingress