Falkenbergs Frikyrkoförsamling

Postadress:
Tullbrokyrkan
Halmstadvägen 5
0346-179 10

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "Tullbrokyrkan",
      "addressMain": "Halmstadvägen 5",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "31145",
      "city": "Falkenberg",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Falkenberg",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Halmstadvägen 5",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "31145",
      "city": "Falkenberg",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Falkenberg",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "0346-179 10",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13741",
  "name": "Falkenbergs Frikyrkoförsamling",
  "identityNumber": "168490000349",
  "emails": [
    {
      "address": "info@tullbrokyrkan.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.tullbrokyrkan.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Falkenberg",
    "county": "Halland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "Tullbrokyrkan",
    "address2": "Halmstadvägen 5",
    "address3": "",
    "postalCode": "31145",
    "latitude": 56.901916,
    "longitude": 12.502276
  },
  "coordinates": {
    "city": "Falkenberg",
    "county": "Halland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "Tullbrokyrkan",
    "address2": "Halmstadvägen 5",
    "address3": "",
    "postalCode": "31145",
    "latitude": 56.901916,
    "longitude": 12.502276
  },
  "namn": "Falkenbergs Frikyrkoförsamling",
  "ort": "Falkenberg",
  "postadr1": "Tullbrokyrkan",
  "postadr2": "Halmstadvägen 5",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "0346-179 10",
  "epost": "info@tullbrokyrkan.se",
  "webb": "www.tullbrokyrkan.se",
  "lan": "Halland",
  "longitude": 12.502276,
  "latitude": 56.901916
}

Falkenbergs Frikyrkoförsamling

Ingress