Fårbo frikyrkoförsamling

Postadress:
Hagadalsvägen 23
0491-331 04

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Hagadalsvägen 23",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "57276",
      "city": "Fårbo",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Fårbo",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Hagadalsvägen 23",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "57276",
      "city": "Fårbo",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Fårbo",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "0491-331 04",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13774",
  "name": "Fårbo frikyrkoförsamling",
  "identityNumber": "168328008571",
  "emails": [
    {
      "address": "kontakt@hagadalskyrkan.com",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.hagadalskyrkan.com",
  "_coordinates": {
    "city": "Fårbo",
    "county": "Kalmar",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Hagadalsvägen 23",
    "address3": "",
    "postalCode": "57276",
    "latitude": 57.380963,
    "longitude": 16.487382
  },
  "coordinates": {
    "city": "Fårbo",
    "county": "Kalmar",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Hagadalsvägen 23",
    "address3": "",
    "postalCode": "57276",
    "latitude": 57.380963,
    "longitude": 16.487382
  },
  "namn": "Fårbo frikyrkoförsamling",
  "ort": "Fårbo",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Hagadalsvägen 23",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "0491-331 04",
  "epost": "kontakt@hagadalskyrkan.com",
  "webb": "www.hagadalskyrkan.com",
  "lan": "Kalmar",
  "longitude": 16.487382,
  "latitude": 57.380963
}

Fårbo frikyrkoförsamling

Ingress