Filadelfiaförsamlingen i Kvarnsveden

Postadress:
Kvarnforskyrkan
Kvarnforsgatan 1
0243-23 21 44

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "Kvarnforskyrkan",
      "addressMain": "Kvarnforsgatan 1",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "78466",
      "city": "Borlänge",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Borlänge",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Kvarnforsgatan 1",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "78466",
      "city": "Borlänge",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Borlänge",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "0243-23 21 44",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13725",
  "name": "Filadelfiaförsamlingen i Kvarnsveden",
  "identityNumber": "168826000559",
  "emails": [
    {
      "address": "info@kvarnforskyrkan.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.kvarnforskyrkan.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Borlänge",
    "county": "Dalarna",
    "country": "Sverige",
    "address1": "Kvarnforskyrkan",
    "address2": "Kvarnforsgatan 1",
    "address3": "",
    "postalCode": "78466",
    "latitude": 60.516753,
    "longitude": 15.413918
  },
  "coordinates": {
    "city": "Borlänge",
    "county": "Dalarna",
    "country": "Sverige",
    "address1": "Kvarnforskyrkan",
    "address2": "Kvarnforsgatan 1",
    "address3": "",
    "postalCode": "78466",
    "latitude": 60.516753,
    "longitude": 15.413918
  },
  "namn": "Filadelfiaförsamlingen i Kvarnsveden",
  "ort": "Borlänge",
  "postadr1": "Kvarnforskyrkan",
  "postadr2": "Kvarnforsgatan 1",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "0243-23 21 44",
  "epost": "info@kvarnforskyrkan.se",
  "webb": "www.kvarnforskyrkan.se",
  "lan": "Dalarna",
  "longitude": 15.413918,
  "latitude": 60.516753
}

Filadelfiaförsamlingen i Kvarnsveden

Ingress