Församlingen Glädjespridarna

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Sveavägen 5",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "77732",
      "city": "Smedjebacken",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Smedjebacken",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "Bjarne Magnusson",
      "addressMain": "Risbovägen 16",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "77751",
      "city": "Smedjebacken",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Smedjebacken",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [],
  "id": "13729",
  "name": "Församlingen Glädjespridarna",
  "identityNumber": "162520029220",
  "emails": [
    {
      "address": "kontakt@gladjespridarna.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.gladjespridarna.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Smedjebacken",
    "county": "Dalarna",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Sveavägen 5",
    "address3": "",
    "postalCode": "77732",
    "latitude": 60.141337,
    "longitude": 15.41279
  },
  "coordinates": {
    "city": "Smedjebacken",
    "county": "Dalarna",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Sveavägen 5",
    "address3": "",
    "postalCode": "77732",
    "latitude": 60.141337,
    "longitude": 15.41279
  },
  "namn": "Församlingen Glädjespridarna",
  "ort": "Smedjebacken",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Sveavägen 5",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "",
  "epost": "kontakt@gladjespridarna.se",
  "webb": "www.gladjespridarna.se",
  "lan": "Dalarna",
  "longitude": 15.41279,
  "latitude": 60.141337
}

Församlingen Glädjespridarna

Ingress