Församlingen Mötesplatsen

Postadress:
Järnvägsgatan 28

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Järnvägsgatan 28",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "70362",
      "city": "Örebro",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Örebro",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Järnvägsgatan 28",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "70362",
      "city": "Örebro",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Örebro",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [],
  "id": "13966",
  "name": "Församlingen Mötesplatsen",
  "identityNumber": "168750022728",
  "emails": [
    {
      "address": "agneta@motesplatsen.org",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.motesplatsen.org",
  "_coordinates": {
    "city": "Örebro",
    "county": "Örebro",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Järnvägsgatan 28",
    "address3": "",
    "postalCode": "70362",
    "latitude": 59.276748,
    "longitude": 15.219767
  },
  "coordinates": {
    "city": "Örebro",
    "county": "Örebro",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Järnvägsgatan 28",
    "address3": "",
    "postalCode": "70362",
    "latitude": 59.276748,
    "longitude": 15.219767
  },
  "namn": "Församlingen Mötesplatsen",
  "ort": "Örebro",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Järnvägsgatan 28",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "",
  "epost": "agneta@motesplatsen.org",
  "webb": "www.motesplatsen.org",
  "lan": "Örebro",
  "longitude": 15.219767,
  "latitude": 59.276748
}

Församlingen Mötesplatsen

Ingress