Fridhemsförsamling Billsta

Postadress:
Plogvägen 28-26
070-397 03 27

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Plogvägen 28-26",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "89491",
      "city": "Själevad",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Själevad",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "Gunnel Byström",
      "addressMain": "Vältvägen 10",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "89491",
      "city": "Själevad",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Själevad",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "070-512 65 09",
      "type": "phone_mobile"
    },
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "070-397 03 27",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13874",
  "name": "Fridhemsförsamling Billsta",
  "identityNumber": "168896000232",
  "emails": [
    {
      "address": "berthovebystrom@gmail.com",
      "type": "email_work"
    },
    {
      "address": "gunnelbystrom48@gmail.com",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.fridhem.com",
  "_coordinates": {
    "city": "Själevad",
    "county": "Västernorrland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Plogvägen 28-26",
    "address3": "",
    "postalCode": "89491",
    "latitude": 63.321337,
    "longitude": 18.516902
  },
  "coordinates": {
    "city": "Själevad",
    "county": "Västernorrland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Plogvägen 28-26",
    "address3": "",
    "postalCode": "89491",
    "latitude": 63.321337,
    "longitude": 18.516902
  },
  "namn": "Fridhemsförsamling Billsta",
  "ort": "Själevad",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Plogvägen 28-26",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "070-397 03 27",
  "epost": "berthovebystrom@gmail.com",
  "webb": "www.fridhem.com",
  "lan": "Västernorrland",
  "longitude": 18.516902,
  "latitude": 63.321337
}

Fridhemsförsamling Billsta

Ingress