Furuhöjdskyrkans församling

Postadress:
Torpvägen 9
0174-100 27

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Torpvägen 9",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "74731",
      "city": "Alunda",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Alunda",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Torpvägen 9",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "74731",
      "city": "Alunda",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Alunda",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "0174-100 27",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13853",
  "name": "Furuhöjdskyrkans församling",
  "identityNumber": "168173014229",
  "emails": [
    {
      "address": "lasse@furuhojdskyrkan.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.furuhojdskyrkan.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Alunda",
    "county": "Uppsala",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Torpvägen 9",
    "address3": "",
    "postalCode": "74731",
    "latitude": 60.065203,
    "longitude": 18.073472
  },
  "coordinates": {
    "city": "Alunda",
    "county": "Uppsala",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Torpvägen 9",
    "address3": "",
    "postalCode": "74731",
    "latitude": 60.065203,
    "longitude": 18.073472
  },
  "namn": "Furuhöjdskyrkans församling",
  "ort": "Alunda",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Torpvägen 9",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "0174-100 27",
  "epost": "lasse@furuhojdskyrkan.se",
  "webb": "www.furuhojdskyrkan.se",
  "lan": "Uppsala",
  "longitude": 18.073472,
  "latitude": 60.065203
}

Furuhöjdskyrkans församling

Ingress