Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning

Kvinnorna i Centralafrikanska republiken har ett stort ansvar för familjens försörjning och barnens uppfostran, men de saknar ofta grundläggande utbildning och är underrepresenterade i det offentliga livet. Vi i EFK stödjer tre skolor som utbildar kvinnor i ämnen som ligger nära deras vardag. Då många kvinnor inte är läs- och skrivkunniga är också läs- och skrivinlärning ett prioriterat område. Skolorna drivs av samarbetskyrkan Eglise Evangélique Baptiste (EEB) och riktar sig i första hand till de manliga pastorsstudenternas fruar, men allt fler kvinnor söker sig till skolorna. Eftersom kyrkan och pastorsfamiljen ofta har en central plats i byar, samhällen och städer finns många möjligheter för de utbildade kvinnorna att föra kunskapen vidare.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

De tre skolorna för kvinnor finns i Carnot, Gamboula och Doaka. Det går omkring 15 till 30 elever på varje skola. Läs- och skrivkurser hålls på olika nivåer beroende på förkunskaper. Teori varvas med praktik. Exempel på kurser är näringslära och matlagning, utbildningspsykologi, pedagogik, sömnad, familjeekonomi och mänskliga rättigheter.

Kvinnorna förbereds också för att sprida vidare den kunskap de får. Det finns tydliga tecken på att kvinnor börjar få en mer betydande plats inom kyrkan och man är organiserad på flera sätt.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill se att fler kvinnor med sina respektive familjer når en förbättrad livssituation och blir förändringsaktörer i samhället. Vi vill se att fler kvinnor får möjlighet att gå på skolorna och vi göra det genom ekonomiska bidrag till kvinnoskolorna. Vi vill också göra regelbundna besök i landet för att i dialog med vår samarbetspartner utvärdera och följa upp initiativ till utveckling och förnyelse av utbildning bland kvinnorna.

Chancella studerar på skolan i Gamboula

Jag vill verkligen lära mig att läsa och skriva och hoppas att jag så småningom kommer att få möjlighet att föra kunskapen vidare till andra. Det är så många i vårt land som verkligen vill lära sig att läsa.”

”Även om man inte har ett arbete så är läskunnigheten en stor tillgång. Så vi hoppas att våra vänner i Sverige kan stötta oss med detta.”

Chancella Oulombay, elev på skolan i Gamboula, 2018-2021

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Chancella Oulombay.

Insamlingsnummer 45244 · Ge för livet 65244

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.