Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning

En stor del av Centralafrikanska republikens befolkning lever under fattigdomsgränsen. EFK är genom samarbetskyrkan Eglise Evangélique Baptiste (EEB) och deras sociala organisation Action pour le Développement Intégral des Humains (ADIH) med och bekämpar fattigdomen på olika nivåer. Genom mikrokrediter, stipendier och utbildningsstöd och insatser till det utsatta minoritetsfolket Bayaka kan människors liv förbättras konkret. Din gåva till utbildning och mikrolån förändrar livet för utsatta människor i Centralafrikanska republiken!

Omkring 60 procent av befolkningen i Centralafrikanska republiken lever i fattigdom. Ett av EFKs fokusområden är att bekämpa fattigdomen i landet, därför stödjer man arbete bland de mest utsatta.

Mikrolån
Ett 70-tal grupper har etablerats som ekonomiska föreningar tack vare utbildning som ADIH tillhandahåller. Undervisningen handlar om grundläggande kunskap om vad medlemskap i en projektgrupp innebär, att spara pengar, och hur kreditsystemet fungerar. Grupperna får myndighetsintyg att vara en ekonomisk förening och blir då erkänd av myndigheterna i RCA. Grupperna jobbar med ett gemensamt jordbruk som ger inkomst till den gemensamma sparkassan, men en del har även andra inkomstbringande aktiviteter. Sedan 2016 har man börjat med tillverkning och försäljning av flytande tvål, blekmedel och vinäger. Genom mikrolån från gruppen får sedan medlemmarna låna små summor pengar för att starta en inkomstbringande verksamhet. Alla som vill delta måste lämna in en projektidé till en kommitté som bedömer om den är realistisk. Arbetet har visat på goda resultat och många har till följd av projektet fått förbättrade levnadsförhållanden.

Clementine NGABANOYE, projektansvarig för mikrokreditgrupperna, berättar:

”Stödet till mikrokrediterna hjälper jättemycket. Folk har generellt dålig kunskap om hur man säljer och tjänar pengar. Genom projektet får man möjlighet att sälja saker produkter, till exempel tvål. Det är prisvärda produkter. Vi hoppas kunna öka tillverkningen och försäljningen av dessa produkter, så att grupperna kan få ännu större förtjänst.”

Bayaka
Bayaka är en utsatt minoritetsgrupp som får utstå förtryck från den omgivande befolkningen. Genom en kvinnogrupp, träning i jordbruk och odling, utbildning i grundläggande hälsovård och nutrition så arbetar ADIH för att bayakafolkets levnadsförhållanden förbättras. Genom samverkande projekt med stöd från både Sverige och andra organisationer söker ADIH ett helhetsperspektiv för utveckling i området. Man har genom detta bland annat startat tre skolor genom vilka drygt 300 barn fått nya förutsättningar till en bra start i livet. Målet med arbetet är att Bayakafolket är självförsörjande och inte längre utnyttjas av den omgivande befolkningen.

 

Stipendier

Utbildning i Centralafrikanska republiken är inte gratis. Skolavgifter och kurslitteratur kostar pengar som för många är svårt att spara ihop till. Genom att stödja högre utbildning som skolor och stipendier ges ett viktigt bidrag för utvecklingen av landet och kyrkan.

Som ett led i att stödja samarbetskyrkan EEB och deras organisation ADIH så att de kan möta morgondagen bättre förberedda och utbildade, ges stipendier till ett antal personer. Senaste åren har stipendieverksamheten resulterat att ADIH har en legitimerad läkare, en ögonläkare, en optiker och en diplomerad sjukhusadministratör vid Gamboula sjukhus. En av EEBs bibelskolelärare tog sommaren 2016 masterexamen i teologi, och snart har rektorn vid Carnots teologiska institut en doktorsgrad i teologi, med visst stöd från EFK. Maximin Ouaki från EEB bedriver masterstudier i ekonomi och Adolphe Ngbengue läser till röntgensjuksköterska. Stipendierna täcker skolavgifter, kurslitteratur samt uppehälle för studenten och dess familj.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45243
Insamlingsbehov: 610 000 kr

Insamlat: 305 348 kr Kvar att samla in: 304 652 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.