Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning

En stor del av Centralafrikanska republikens (CAR) befolkning lever under fattigdomsgränsen. Vi i EFK är genom samarbetskyrkan Eglise Evangéligue Baptiste (EEB) och deras sociala organisation Action pour le Développement Intégral des Humains (ADIH) med och bekämpar fattigdomen på olika nivåer. Genom mikrokrediter, stipendier och utbildningsstöd och insatser till det utsatta minoritetsfolket Bayaka kan människors liv förbättras konkret. Din gåva till utbildning och mikrolån förändrar livet för utsatta människor i CAR!

Vad har vi uppnått i projektet?

I mikrokreditprojektet har ett 70-tal grupper etablerats som ekonomiska föreningar tack vare utbildningen som ADIH tillhandahåller. Sammanlagt är över 1000 personer med i grupperna. De jobbar med jordbruk som ger inkomst till den gemensamma sparkassan, men även tillverkning och försäljning av flytande tvål, blekmedel och vinäger. För minoritetsfolket Bayakas har stödet gjort det möjligt att genomföra odlingsutbildningar, kurser i hygien mm. Det lyfter deras utsatta situation.

Genom stipendierna har människor fått chans till skolgång och även högre utbildningar, vilket möjliggör egen försörjning och kapacitetshöjning av EEB och ADIH.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att satsa på utbildning och mikrokrediter som ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom. ADIH planerar att öka volymen på tillverkning av tvål och rengöringsprodukter för mikrokreditgrupperna, detta för att ännu fler familjer ska kunna få god försörjning. Vi siktar även på att inom projektet stödja kaffeodlare.

Stödet till Bayakafolket fortsätter och kan förhoppningsvis öka. Målet med arbetet är att Bayakafolket ska vara självförsörjande och inte längre utnyttjas av den omgivande befolkningen.

Tvålförsäljningen har ökat

Jag heter Mademoiselle Marlène Bekoni och är tvålförsäljare i staden Berberati. Tidigare gick det inte bra med försäljningen, men nu med det plågsamma coronaviruset som härjar överallt i världen så använder folk mycket flytande tvål för att tvätta sina händer. Det här ger mig en större inkomst än tidigare och tack vare det så kan jag lägga undan pengar för några dagar. På så vis behöver jag inte dagligen gå ut för att sälja tvål och kan därmed lättare följa de restriktioner som den centralafrikanska regeringen infört.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 45243 · Ge för livet 65243

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.