Sjukhus och kliniker räddar liv

Sjukvården i Centralafrikanska republiken är svårt eftersatt. Flera års militär och politisk kris i landet har lett till en stor mängd internflyktingar, försämrad infrastruktur, stor penningbrist i hushållen och dessutom ett eftersatt jordbruk. Rapporter visar konsekvenser som att många lider av undernäring, inte minst barn. De ekonomiska svårigheterna och det faktum att många potentiella patienter flytt från landet leder även till ett bristande patientunderlag och därmed ekonomiska svårigheter för sjukhuset och klinikerna som EFKs partnerorganisation ADIH driver. Dessa privata vårdinrättningar är viktiga i de delar av landet där statliga vårdinstanser fungerar undermåligt.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Akutsjukvård, mödravård, medicin och kirurgi räddar liv i Centralafrikanska republiken. Vid sjukhuset i Gamboula finns förutom medicin-, mödravård-, tbc- och kirurgavdelning också en enhet för svårt undernärda barn. Vid denna enhet utbildar man även föräldrar i hur de bäst kan vårda sina barn och lär ut rätt kosthållning för att förebygga undernäring.

Partnerorganisationen ADIH (Action pour le Développement Intégral des Humains) driver ett sjukhus och flera kliniker. EFK stöttar direkt sjukvård genom sjukhuset i Gamboula, och kliniker ibland annat Nola, Doaka, Carnot och Bayanga, samt en tandklinik i Berberati. Ekonomiskt stöd går till hälsovårdsprojekt och medicin vid sjukhuset.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta med insatser för att höja kompetensen på sjukhuset i Gamboula och de olika klinikerna ute i landet. Vi vill också fortsätta att bidra med stöd ekonomiskt och genom mentorskap till partnernas arbete inom sjuk- och hälsovård för att HIV-smittade, aidssjuka, tuberkulospatienter och undernärda barn ska få del av rådgivning, omsorg, vård och mediciner. En del i detta är att vi vill stödja arbetet genom korttidsinsatser och mentorsstöd av EFKs medarbetare samt från andra i EFKs nätverk.

Insamlingsnummer 45241 · Ge för livet 65241

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.