Sjukhus i Mpongwe räddar liv

Mpongwe Mission Hospital drivs av vår partnerkyrka i Zambia (MBA). Sjukhusets funktion i den här regionen är helt avgörande och man hade enligt 2021 års statistik ca 70 000 patienter som besökte sjukhuset för både dagvård
och inläggning på avdelning. Vanliga sjukdomar är HIV/Aids, malaria och tuberkulos och man hjälper många människor i området. Det genomförs runt 250 förlossningar/ månad och ett av fokusområdena är att stödja barns
hälsa och utveckling. Där har man två fokusområden: Maternal Child Health-mottagningen som finns stationerad på sjukhuset, men också en ambulerande funktion då man gör outreach ut i byar för att vaccinera de under fem år. Det finns en barnavdelning med egen nutritionsavdelning för undernärda barn. Sjukhuset arbetar även mycket förebyggande genom utbildning i bland annat näringslära, barns utveckling, hiv-prevention och hygien.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK stödjer sjukhuset för den dagliga driften, vilket är livsavgörande för många människor. Bidrag till att förbättra sjukhusets standard och möjligheterna till god vård har genomförts. De senaste åren har man bla bytt vattenpump, målat om väggarna och gjort nya stenläggningar på sjukhusområdet. Vi är också med och möjliggör för det mobila teamet att åka ut till byarna för att möta mödrar och barn för vaccinering, vägning, samtal om näringslära mm.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsatt stödja sjukhuset för att möjliggöra den dagliga driften. Utmaningar som underhåll av lokaler, skäliga löner till personal och mm gör att EFKs stöd är avgörande för att en god sjukvård fortsatt ska kunna bedrivas. Vi vill också fortsätt att ge rådgivande stöd till sjukhusledningen. Dessutom vill vi fortsätta stötta och möjliggöra den outreach man gör från sjukhuset i byar en gång/vecka med fokus på barnavård och mödravård. Detta är livsavgörande för många.

Prudences förlossning gick bra

Lille Elijha var inlagd på sjukhuset tillsammans med sin mamma Roda. Han behandlades för lunginflammation, och tack vare den hjälp som han fick på sjukhuset så kunde han åka hem igen efter
några dagar. Mamman uttrycker stor tacksamhet.

Foto ovan: Två nyfödda bebisar på sjukhuset i Mpongwe.

Insamlingsnummer 45837 · Ge för livet 65837

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.