Sjukhus i Mpongwe räddar liv

Mpongwe Mission Hospital drivs av vår partnerkyrka i Zambia (MBA). Sjukhusets funktion i den här regionen är helt avgörande och man har ca 70 000 patienter årligen som besöker sjukhuset för både dagvård och inläggning på avdelning. Vanliga sjukdomar är hiv/aids, malaria och tuberkulos och man hjälper många människor i området. Det genomförs runt 250 förlossningar/månad och ett av fokusområdena är att stödja barns hälsa och utveckling. Där arbetar man inom två områden: mödra- och barnavårdsmottagningen som finns stationerad på sjukhuset,och en ambulerande funktion då man gör outreach ut i byar för att vaccinera de under fem år. Det finns en barnavdelning med egen nutritionsavdelning för undernärda barn. Sjukhuset arbetar även mycket förebyggande genom utbildning i bland annat näringslära, barns utveckling, hiv-prevention och hygien.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi i EFK stödjer sjukhuset för den dagliga driften, vilket är livsavgörande för många människor. Bidrag till att förbättra sjukhusets standard och möjligheterna till god vård har genomförts. De senaste åren har man bland annat bytt vattenpump, målat om väggarna och gjort nya stenläggningar på sjukhusområdet. Vi är också med och möjliggör för det mobila teamet att åka ut till byarna för att möta mödrar och barn för vaccinering, vägning, samtal om näringslära, familjeplanering, undersökning av gravida mm.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att stödja sjukhuset för att möjliggöra den dagliga driften. Utmaningar som underhåll av lokaler, skäliga löner till personal m.m. gör att EFKs stöd är avgörande för att en god sjukvårdfortsatt ska kunna bedrivas.

Vi vill också fortsätta att ge rådgivande stöd till sjukhusledningen.Vi vill även fortsätta att stötta och möjliggöra den outreach man görfrån sjukhuset i byar en gång/vecka med fokus på BVC och MVC. Dettaär livsavgörande för många.

"Jag har en passion att hjälpa människor i nöd"

Det finns volontärer som också jobbar på sjukhuset med olika uppgifter. Det är lokalbefolkning som vill vara med och göra skillnad. Josephine är en av dem och på frågan om varför hon gör detta svarar hon: "Jag har en passion! En passion för att hjälpa människor i nöd och det gör vi på dessa besök i byarna."

Bilden är från en outreach med det mobila sjukhusteamet och visar när sjuksköterskan Cathrine ger en bebis vaccin.

Insamlingsnummer 45837 · Ge för livet 65837

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.