Bred utbildningssatsning lyfter människor

I EFK tror vi på utbildning som ett verktyg till att minska fattigdom. Utbildning är en avgörande faktor för utveckling, såväl i det civila samhället som inom kyrkan. EFK vill göra skillnad för unga människor som inte har råd med grundskola, men också för vuxna som aldrig fått chansen att lära sig läsa eller skriva. Hela spektrumet täcks in, från förskola till högre studier och vuxenutbildning. Även specifika satsningar som endagsseminarier om hiv/aids får utrymme i detta projekt. Genom att ge dessa verktyg får människor ökade kunskaper och kan vara med och påverka i samhället.

Vad har vi uppnått i projektet?

På flera platser i och runt Kiwangwa, Tanzania, driver FPCT förskolor, som vi i EFK stödjer ekonomiskt. EFK ger stipendiestöd till studenter både i Kiwangwa och i Kibondo med omnejd. De har läst förberedande studier samt yrkesutbildningar. Ett stort antal kvinnor och män i Kiwangwa och andra byar har lärt sig läsa och skriva genom alfabetiseringskurserna som FPCT genomför. Ett 20-tal seminarier om hiv/aids har genomförts i Kiwangwa och omgivande byar. 

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att skapa resurser för FPCT-församlingarna att driva förskolor, läs- och skrivkurser för vuxna samt fortsätta med seminarier om hiv/aids. Vi vill också fortsätta att skapa möjlighet till utbildning för barn, ungdomar och vuxna genom bidrag till stipendiemedel.

Projektet rekommenderas för satsningar inom ”Ge för livet”.

Insamlingsnummer 45742 · Ge för livet 65742

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.