30 unga tjejer har fått en bättre självbild

Sociala medier påverkar unga tjejers självbild och kroppsuppfattning. Genom projektet i Chehri har 30 tjejer fått undervisning om hur de kan använda sociala medier på ett bättre sätt, och därmed må bättre.

Att få gå i skola och få en utbildning är inte en självklarhet för alla barn. I byn Chehri i Indien arbetar Barnhjälpen och en lokal partner för att ge barn möjlighet till utbildning. Karsi är en av dem.

Förra året fick hon och 30 andra flickor samtala och reflektera om sitt användande av sociala medier. Många av dem upplevde att bilderna de såg på Instagram ofta var förskönade bilder. Det påverkade några av flickornas kroppsuppfattning och det slutade i att de började tävla mot varandra i hur man såg ut. Det påverkade flickorna och de började att må sämre.

Under samtalet kring sociala medier fick Karsi och hennes kompisar mer kunskap och råd i hur de kunde använda Instagram på ett tryggare och klokare sätt. Det har betytt mycket för Karsi. Nu vet hon och hennes vänner mer hur de kan använda sociala medier på ett bättre sätt.

Tack för att du finns med och möjliggör så att flickor som Karsi får en sund självbild.

Helen, regionledare Eumena