Andreas: Mission för de tveksamma

"I den klassiska missionsbefallningen från Matteus kapitel 28 läser vi att Jesus mötte sina lärjungar efter uppståndelsen och sände ut dem att göra lärjungar av alla folk. Jag vet inte om du har tänkt på att det står att de föll ner och hyllade Jesus, men några tvivlade. Sen står det i vers 18 att ”Jesus gick fram till dem och talade till dem”. Vilka var de?"
Läs missionsreflektionen av Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika.

För min egen del är jag övertygad om att det var just den sistnämnda gruppen som Jesus talade till. De som tvekade… Alltså är missionsbefallningen till dem, snarare än de redan klara, utexaminerade, certifierade missionärerna med allt på plats.

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt 28:16-20

Mission har ofta förknippats med driv och stark övertygelse, mer sällan med tvivel. Ofta ser vi potentiella missionärer i den första gruppen lärjungar, de som hyllade Jesus. Knappast rekryterar vi missionärer bland de tveksamma, ja till och med tvivlarna. Men tydligen riktar sig Jesus även, kanske speciellt, till dem. Jag kan verkligen identifiera mig med båda grupperna, både de som hängivet tillber, men också med de tveksamma. Jag älskar mission och jag älskar missionens Herre, men också jag kan drabbas av tvivel. Har vi fortfarande ett missionsmandat? Behövs vårt bidrag när kyrkorna växer så på andra håll? Tänk på det som är problematiskt med mission; kolonialism, bidragsberoende osv.

När tvivlet på kyrkans uppdrag och min egen förmåga kommer kan Missionsbefallningen i Matteus 28 vara en viktig grundsats att falla tillbaka på. Missionsbefallningen kan till och med utgöra en god medicin mot tvivel! Denna medicin tas i tre doser utifrån det Jesus säger: ”Jag har all makt”, "gå därför ut” och ”jag är med er”. Dessa tre sanningar bär missionen och missionären, både den som för tillfället är full av lovsång och tillbedjan och den som vissa dagar också tvivlar.

Vår partnerkyrka MBA i Zambia håller dop.

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.