Billy: Vad kan vi lära om missionsstrategier från Jesus själv?

"Jesus brydde sig om både de stora eviga frågorna och om att de han mötte hade mat på bordet. Han talade till stora folkskaror, men han tog lika gärna tid med en utstött person som ingen annan ville ha att göra med."

Det skriver Billy Hellmark, EFKs missionär i Grekland, i denna reflektion om att sätta upp missionsstrategier.

EFK har väldigt bra strategidokument som ger oss vägledning och hjälper oss att tänka väl när det gäller mission. Att ha en strategi kan göra oss mer effektiva och målinriktade och är idag ganska självklart för en organisation att ha.

När vi tänker strategiskt om mission är det nog närmare till hands för oss att söka nycklar hos Paulus än hos Jesus. Paulus kan ju framstå som väldigt strategisk i hur han gick till väga med uppdraget att ta Evangeliet dit det förut inte hade nått. Det är inte så långsökt att titta på Paulus tjänst för att hitta en plan som också kan vägleda oss idag.

Det kanske inte är lika vanligt att vi tittar på Jesu tjänst för att hjälpa oss med strategiskt tänkande. Det är mycket i hans sätt att arbeta som är väldigt långt ifrån hur vi tänker och värderar saker idag där effektivitet och resultat är viktiga parametrar.

Jesus brydde sig om både de stora eviga frågorna och om att de han mötte hade mat på bordet. Han talade till stora folkskaror, men han tog lika gärna tid med en utstött person som ingen annan ville ha att göra med. Han var tuff mot dem som hade makt och la tunga bördor på folket, men full av nåd mot dem som levde under förtryck. Han investerade mycket tid med ett ganska misslyckat litet gäng som stapplande försökte följa honom.

Jesus drog sig ofta undan för att be. Han säger att han bara gjorde det som han såg sin Fader göra. Hur strategisk hade vi tänkt att Jesus var idag? Vi vill gärna hitta metoder som ger ett förutsägbart resultat som sen kan upprepas för att få samma resultat igen. Jesus gjorde sällan saker på samma sätt eller bemötte människor enligt en standardiserad mall. Han såg människor och han lyssnade på dem och han lyssnade på Fadern och gjorde ofta det oväntade.

/Billy Hellmark, EFKs missionär i Aten, Grekland.

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumerera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.