Ingemar och Linalie: "Vad som än händer, vilar vi i Herrens händer"

Mitt i den vackra försommaren kastar klimathot, krig och pandemi sina skuggor över oss. Hur tar vi tillsammans ut riktningen när vi lever i en så orolig tid? När vi i maj blev omvalda som missionsdirektorer i EFK tog vi ut tre viktiga riktningar: uppåt, utåt och mot varandra.

Text: Ingemar Forss och Linalie Newman. Foto: Ludvig Werner. Den här texten publicerades först i EFKs tidning Direkt. Öppnas i nytt fönster.

1. Ära Gud!

Vi är alltid kallade att rikta blicken uppåt och i allt ära Gud. Oavsett om det är krig eller fred, är vår första riktning mot Gud. När kriget bröt ut i Ukraina tog kyrkan där flera olika initiativ till bön. Från Svenska bibelsällskapet fick vi höra att många läste Psalm 31 kl 16:00 varje dag. Det var ett initiativ som flera i vår rörelse också hakade på. För att navigera rätt behöver vi ta vår tillflykt till Herren. Han som är trofast och som aldrig sviker oss. Orden i psalmen hjälper oss att minnas detta.

2. Gå med helande och hopp!

Vår nästa riktning är utåt. Vi är kallade att gå med helande och hopp till vår värld. När Jesus uppmanade Petrus att kliva ur båten och gå på vattnet var det inte på en spegelblank sjö och i en vacker solnedgång. Det var tvärtom full storm och höga vågor. När det stormar runt oss nu så är kallelsen densamma: vi ska kliva ur båten! I våras ställde vi därför om arbetet på Sverigeprogrammet för att kunna ta emot ukrainska flyktingar. Under några intensiva veckor ställde hela vår rörelse upp på olika sätt för de människor som var på flykt. Det skapade hopp på så många sätt.

3. Stå bredvid och intill!

Vi är kallade till enhet och vår enhet kan bli ett tecken som föder tro. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig ( Joh 17:21).

När vi på detta sätt tar ut riktningen tillsammans kan vi vandra i trygg förvissning om att Gud går med. Vad som än händer, vilar vi i Herrens händer.