Ingen trodde på Khawla – nu går hon i skolan

Barn med funktionshinder marginaliseras på landsbygden i Mellanöstern. Barnhjälpens projekt arbetar på olika sätt för att barnen ska inkluderas i samhället och att en attitydförändring ska kunna ske. Khawla, som det berättas om i texten, är inte med på bilden.

Samhället diskvalificerade Khawla från att gå i skolan. Bara på grund av att hon är förlamad.

På landsbygden i Mellanöstern hamnar barn med funktionshinder lätt i utanförskap – Khawla är en av dem. Att hon är förlamad från midjan och ner har varit extra tufft för henne då familjen bor under enkla förhållanden i ett tält.

För tre år sedan började hon att komma till ett center i området som stöttar familjer, erbjuder skolstöd och arbetar för att förändra attityder i samhället.

Khawlas föräldrar trodde aldrig att det skulle vara någon idé att försöka lära henne något – men Khawla motbevisade dem. Efter en tid på centret kom hon hem och berättade allt hon lärt sig: färg, form, siffror.

Tog henne ur skolan

Volontärerna på centret uppmuntrade föräldrarna att anmäla Khawla för skolstart, när hon fyllt sex år. Till slut gjorde de det. Men redan efter några veckor hade föräldrarna tagit henne ur skolan. ”Det är för stor ansträngning att ta henne fram och tillbaka till skolan” sa de.

Resten av läsåret försökte centret få föräldrarna att förstå hur viktig skolan var för Khawlas framtid, men det verkade inte göra någon skillnad. Men så hände något under sommaren. Något fick Khawlas pappa att inse att hans dotter – precis som andra barn – hade rätt att få gå i skolan. Khawla har nu varit i skolan varje dag sedan terminens början. Hon uttrycker en stor glädje när hon berättar om sina lärare och sina klasskamrater.

Tack vare det här arbetet, som ni barnjälpare är med och stöttar, skapar vi förändring för barn som Khawla.

Helen, regionledare Eumena