Lisa: "Det finns frihet!"

Jag ser en kvinna komma gående på gatan. Hon går fram bland höghusen där människor bor. I ena handen bär hon en megafon och där hon går ropar hon ut. Först tyst, nästan som för sig själv. Sedan högre ”Det finns frihet!”.

Läs tematexten för Torpkonferensen 2023, om en frihet som har ett namn, namnet Jesus.

Text: Lisa Fredlund Foto: Kristina Sandin

Text: Linalie Newman Foto: Ludvig Werner. Den här texten publicerades även i EFKs tidning Direkt i juni 2023. Öppnas i nytt fönster.

Hon ropar högre och högre och ljudet ekar mellan väggarna. Några av fönstren öppnas. En balkongdörr slås upp någon sträcker sig efter grannens fönster för att lirka upp det. Ut från trappuppgångarna ut på gatorna strömmar människor från alla håll, alla varianter av människor.
Stora, små, gamla, unga, från olika länder alla sorters människor. Kvinnan tar sats och ropar ännu högre: ” DET FINNS FRIHET!”

Det bildas ett tåg bakom henne. Alla ville se vart hon går och vart den där friheten finns. Längtan ligger tät i luften. Längtan efter hopp, efter framtid, efter mening, efter trygghet i en orolig tid. Snart är där
ett stort hav av människor som bara väntar på att få veta vart denna frihet finns. En stor folksamling som följer henne, man ser knappt var den slutar. Och det bara fortsätter att strömma människor ut från trapphusen, ut ur gränderna och gatorna fylls.

Det hörs en ton över taken.
En sång över ängarna.
Ett rop från hjärtan.
Frihet har ett namn.

I mötet med Jesus blir människor fria

I Jesaja 61 står det:

Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer.

När Jesus vandrade omkring, drogs alla människor till honom. ”alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom”. Det förargade många. Jesu programförklaring handlar om ett helt liv. I
mötet med honom blir människor fria. Inte på ett ytligt och individualistiskt sätt utan fria att bli hela. Frihet från synd, frihet till ett helt liv. Det finns frihet för dig som brottas med osunda livsmönster.

Det finns frihet för dig som lever i psykisk ohälsa.
Det finns frihet till ett liv i enkelhet för dig som lever i överflöd.
Det finns frihet för en lidande värld.
Det finns frihet från människohandel.
Det finns frihet för dig vars hjärta stelnat.
Det finns frihet att kallas ut i tjänst.
Det finns en frihet som har ett namn.

Det vill vi ta emot och ge ut i den här tiden i vår värld.

(Referensbibeltexter: Luk 15, Jes 61, Luk 4)

/Lisa Fredlund, ledarutvecklare i EFKs Sverigeprogram