Med stort patos för Patos

- Barnhjälpen går in i nytt projekt för att hjälpa barnen i Patos i Brasilien

I staden Patos, i nordöstra Brasilien finns en stadsdel som heter Conjunto Itatiunga, där fattiga genom ett regeringsprogram fått möjlighet att köpa
enkla bostäder till överkomliga priser. Det är i sig givetvis något positivt men
utmaningarna för dem som bor där är fler än enbart tak över huvudet.

Samhället präglas av hög arbetslöshet, låg utbildning och låga inkomster. Våldet, i form av överfall, mord och rån, har eskalerat sedan slutet av förra året som följd av gängbråk, organiserad brottslighet, minskat antal poliser och svåra sociala förhållanden.

Många har utvecklingssvårigheter

I detta samhälle växer just nu omkring 1 400 barn upp och ovanstående samhällssituation får naturligtvis direkta konsekvenser för deras mående, utveckling och därmed framtidsutsikter. I en undersökning fann man att många barn har utvecklingssvårigheter, vilket gör att lärandet försvåras i skolan. Till detta kommer en gymnasieskola som nästan är omöjlig att ta sig till. Det är med andra ord inte lätt att ta sig ur ekorrhjulet. Vägen mot framtiden tycks vara stängd och igenbommad.

Hjälper 20 % av barnen

I detta samhälle är Barnhjälpens nya projekt i gång. Hit är barnen välkomna för näringsrika måltider, hälsokontroller, läxhjälp och fritidsaktiviteter. De får också uppföljning och stöd, både individuellt och familjevis för att få förutsättningar till en hoppfull framtid.

Just nu får 236 barn från 203 familjer stöd och förhoppningen är att ytterligare 50 barn ska komma med i juni. Med andra ord: nästan 20 % procent av samhällets barn!

Vill du vara med och hjälpa barnen i Patos? Kontakta oss så hjälper vi dig igång!

Om Patos

Omkring 1 400 barn växer upp i den utsatta stadsdelen Conjunto Itatiunga i staden Patos, som präglas av arbetslöshet, låg utbildning och våld. Redan i dag får nära 20 % av barnen en trygg tillvaro genom projektet. Vill du vara med och hjälpa fler?