Missionärskandidater till Asien: De vill visa på Guds omsorg om hela människan

Therese och Patrik längtar efter att få se ännu mer av Guds rikes utbredande i Asien. I början av 2021 är planen att de ska resa till Asien för att arbeta med barns rättigheter och hållbar försörjning.
– Vi längtar efter att få se en mer rättvis värld, där Gud får förvandla individer, samhällen och situationer med kärlek för sin skapelse, säger de.

I många länder i världen anses barn vara lägst i hierarkin och få vill lyssna till dem. Tillsammans med samarbetspartners arbetar vi i EFK för att stärka barns rättigheter på alla nivåer i samhället. Det kan vara att stödja familjer så att de så snart som det är möjligt av egen kraft kan ta ansvar för sina barn. Detta är ett område som Therese kommer att arbeta med.

– Jag kommer bland annat att arbeta tillsammans med partners med ledarträning för att stärka familjer och jobba med partners för barns rätt till utbildning, säger Therese.

Therese kommer att arbeta tillsammans med EFKs samarbetspartners för att stärka barns rättigheter på alla nivåer i samhället, bland annat genom att stötta familjer att ta ansvar för sina barn och att arbeta för barns rätt till skolgång.

Ge människor möjlighet till egen försörjning

I flera länder i Asien lever många människor i svåra förhållanden, som fattigdom, naturkatastrofer och brist på hälso- och sjukvård. Här arbetar vi i EFK tillsammans med samarbetspartners för att bland annat ge människor möjlighet till egen försörjning och träna människor att kunna hantera de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. Patrik kommer att stötta dem i deras arbete.

– Jag kommer alltså att hjälpa våra samarbetspartners att hjälpa, berättar Patrik.

Patrik kommer bland annat att stötta EFKs samarbetspartners att ge människor möjlighet till egen försörjning och att träna människor att hantera de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna.

Diakon och ingenjör

Paret bor i Luleå och är med i Elimkyrkan i Gammelstad. De har tre vuxna barn, Isak, Alva och Edvin. Therese är utbildad beteendevetare och diakon och arbetar nu på Rädda Barnen inom föräldrastöd och barn i migration. Hon har tidigare arbetat med familjestöd och med blivande adoptivföräldrar samt med människor som stått långt ifrån arbetsmarknaden.

– Att få arbeta med människor är det som alltid engagerat mig, berättar Therese. Att få se människor hitta sitt värde och sina förmågor är något vackert. Min längtan är att få leva ut Jesu kärlek.

Patrik är utbildad civilingenjör och har arbetat med forsknings- och utvecklingsprojekt i stålindustrin. Han har de senaste åren läst teologi på distans.

– Min längtan är att få hjälpa människor till ett hållbart liv och att visa på Guds omsorg om hela människan, säger han.

Vill att fler ska få uppleva Jesu kärlek

Therese och Patrik berättar att de sedan de gifte sig för 25 år sedan har burit på en gemensam längtan att få tjäna Gud i att annat land. Denna missionskallelse har blivit allt tydligare de senaste åren.

– Missionen har alltid legat nära våra hjärtan och vi längtar efter att leva helt överlåtet åt Gud. Att få se människor uppleva helande och hopp i mötet med Jesus är obeskrivligt vackert. Vi vill att fler människor ska få uppleva den kärlek som bara går att finna hos Jesus, säger de.

Therese och Patrik vill se en mer rättvis värld där Gud får förvandla samhällen!

Du som privatperson och ni som församling kan vara en del av det arbetet! Genom bön och ekonomiskt stöd är ni med och gör skillnad!

Kontakta ledarna för EFKs arbete i Asien för mer information:
Linnea Åberg: linnea.aberg@efk.se
Maria Finnevidsson: maria.finnevidsson@efk.se

Ge en gåva!

Swish: 900 4037
Bangiro: 900-4037
Märk din gåva "Therese och Patrik"

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig för samtal om underhåll för Therese och Patrik!

Mejla mig!