Missionärskandidater till Eswatini: Vi älskar att se nya församlingar och initiativ växa fram

Andreas och Sandra Palm har en stor passion för att se Guds rike ta form i städer. I mer än 25 år har de varit engagerade i församlingsbyggande, bön och lärjungaträning i Stockholm, inte minst bland ungdomar och i mångkulturella sammanhang. Nu vill de svara på den längtan som EFKs partnerkyrka i Eswatini har uttryckt om att bygga församling i landets största stad.

– Vi är övertygade om att Gud vill resa upp mångkulturella församlingar i urbana miljöer i Afrika. Med det i sinnet började vi be tillsammans med EFK och Gud har lett oss till den största staden i ett av Afrikas minsta länder, säger Andreas och Sandra Palm.

– Vi ser staden som platsen där olika kulturer möts och nya uttryck föds fram. Vi har själva upplevt såväl smärtan och rotlösheten som skönheten och kreativiteten som finns i staden.

Allt fler unga flyttar från landsbygden

Eswatini (tidigare Swaziland) är ungefär lika stort som Värmland och har 1,3 miljoner invånare. I landets största stad Manzini bor ca 120 000 människor. Staden växer och här finns universitet, företag och moderna centra som drar till sig unga. EFKs partnerkyrka Holiness Union Church (HUC), som Helgelseförbundet var med och startade, har hösten 2020 18 församlingar runt om på Eswatinis landsbygd. HUC ser ett behov av att arbeta med församlingsplantering mer aktivt i städerna, med början i Manzini, för att nå landets unga vuxna i en tid då urbaniseringen blir allt mer framträdande. De unga lämnar landsortsförsamlingarna och sin familj, men hittar inte en andlig familj att tillhöra och förlorar sin tro.

– Vi tror att unga som på det här sättet förlorar kontakten med sitt sammanhang, mer än någonsin behöver en relationsbaserad kyrka där de kan hitta sitt hem i Jesus, säger Andreas och Sandra och fortsätter:

– Det finns många engagerade och duktiga kristna unga som har gåvor och passion som behöver få möjlighet att växa genom mentorskap av äldre. Där vill vi finnas till.

Här kan Andreas och Sandra bidra med värdefull erfarenhet, efter lång erfarenhet av mentorskap. Ett område där det idag finns behov av stöd inom HUC är ledarträning för unga.

– Vi har länge haft en passion för unga och unga vuxna, både i våra jobb, i vårt församlingsengagemang och på hemmafronten med ett öppet hem.

Många års erfarenhet av pionjärt arbete

Paret Palm har i många år arbetat med församlingsplantering i Stockholms innerstad. De båda har också i många år burit ungdomsarbetet i den mångkulturella församlingen New Life, där Andreas varit anställd som ungdomspastor för en grupp ungdomar där många av dem idag arbetar i mission, församlingsplanering och ledarskap. Betoningen låg på att få ungdomarna upptäcka drömmen Gud lagt ner i dem och springa med den.

2015 startade de en New Life Site i Sollentuna där ledarteamet representerade fyra kontinenter. Där verkade de som pastorspar, Andreas som ansvarig för ledarteamet och Sandra med ansvar för att nå ut i kommunen med mission, evangelisation och socialt arbete.

Manzini är en växande stad i Eswatini.

Passion för Guds rike och för människor

Andreas är uppvuxen i Centralafrikanska republiken och i Sverige och passionen för Guds rike har präglat hela hans liv. Utöver tiden som ungdomspastor i New Life har Andreas bland annat arbetat som skolsekreterare i Credo och utrustat unga att leda skolgrupper på sina skolor, samt haft flera roller inom försäljning och ledarskap i företag. Anderas har en förmåga att skapa möjligheter för att nytt liv och rörelse ska kunna ta form. Ett exempel är där han var med och formade festivalen Frizon under de första sex åren. Ett annat att han och Sandra tillsammans med fler startat, samordnat och byggt upp 24-7-bönen i Sverige.

Sandra är uppvuxen utanför Växjö och kom till tro som tonåring och började med att starta en växande missionerande skolgrupp. Sandras primära passion är människor och hon är en utpräglad evangelist. Missionshjärtat föddes under en stipendieresa till Indien.

– Sedan dess har jag drivits av att hitta kreativa sätt att bygga Guds rike till utveckling, frälsning och Gudsnärvaro från den mörkaste vrå genom samhällets alla arenor in i församlingens kärna.

Sandra har arbetat med ungdomar i hela sitt liv, både i kyrkan och andra delar av samhället. Idag arbetar hon med skolutveckling som specialpedagog. Där tränar hon lärare i hur de kan arbeta för att elever och klasser ska utvecklas och få stöd utifrån sina förutsättningar, samt tillsammans med eleverna hitta möjligheter att övervinna hinder för att nå den potential Gud lagt i dem.

Nu ser Andreas och Sandra fram emot ny fas i livet och drömmer om att se Gud göra nya saker i Eswatini och Afrika.

– Jesus är fantastisk och vi vill fortsätta lära av Honom hur Han bygger sin församling. Vi bidrar med det vi lärt oss, tror på vad Han lärt andra och ber och samarbetar utifrån detta.

Huvudfokus för Andreas och Sandra är att hjälpa HUC med församlingsplanteringen i Manzini. Dessutom kommer de att arbeta med lärjungaträning och ledarskap i kyrkan i stort, och det kan också bli aktuellt med uppdrag i de andra länderna i region Afrika. Flera av partnerkyrkorna har samma målsättning att nå städerna med evangelium.

Mer om Andreas och Sandra Palm

Bor just nu: i Stockholm, där de är engagerade i församlingen New Life.
Barn: Emanuel, 20 år, och Olivia, 18 år.
Gör just nu: Sandra arbetar på Mikaelskolan och Andreas arbetar med teknisk systemförsäljning inom kyla och värme.
Planerar att resa till Manzini, Eswatini: sommaren 2021, om läget med coronapandemin inte försvåras ytterligare.

Andreas och Sandra ska plantera församling i Eswatinis största stad!

Du som privatperson och ni som församling kan vara en del av det arbetet! Genom bön och ekonomiskt stöd är ni med och gör skillnad!

Kontakta paret Palm för mer information
Andreas: andreas.palm@newlife.nu, 070-5695298
Sandra: sandra@newlife.nu, 070-7766291

Ge en gåva!

Swish: 900 4037
Bangiro: 900-4037
Märk din gåva "Palm"

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig för samtal om underhåll för Sandra och Andreas Palm!

Mejla mig!

Jag berättar gärna mer om EFKs arbete i Region Afrika!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!