Missionärskandidater till Mongoliet: Magnus och Maria sänds på nytt

För drygt 25 år sedan var EFKs missionärer Magnus och Maria A med och startade den första församlingen i staden Erdenet. Från den församlingen har det vuxit fram ett nätverk av 42 församlingar: Ökenkällan. Nu efterfrågar nätverket och EFKs partner Mongolia Mission Centre (MMC) stöd från EFK-missionärer en kortare period, för vidare tillväxt.

En ström av vatten som ger liv i torra ödemarker, över hela Asien. Grupper av lärjungar i varje ort på den mongoliska stäppen. De glada nyheterna till alla de folk som drabbades av Djingis Khans härar för 800 år sedan. Denna enorma vision har börjat uppfyllas av ett nätverk av församlingar i Mongoliet. Det nybildade församlingsnätverket Ökenkällan har vuxit och fortsätter att växa genom egen kraft och vilja. Fokus ligger på ledaromsorg och internationell mission.

EFK-missionärer lämnade över arbetet i Mongoliet till mongoliska ledare för många år sedan, men har under de senaste åren börjat vandra med på avstånd genom oregelbundna träningar och besök. Idag ser vi en efterfrågan av stöd från EFK som ”modersamfund” för vidare etablering och tillväxt. Det handlar framför allt om hjälp med strukturell utveckling, ledarstöd och teologisk utveckling.

Bön för staden Erdenet.

Maria och Magnus sänds igen

Under hösten 2021 vill EFK sända ut Maria och Magnus A till Mongoliet för en kortare period på 2 månader för att fungera som en katalysator för församlingsnätverket Ökenkällans utveckling. Deras sändning ger också ett förnyat stöd till EFKs partnerorganisation Mongolia Mission Centre (MMC).

Maria och Magnus bodde och arbetade i Mongoliet mellan 1992 och 2002. De startade den första församlingen i Erdenet, som nu utvecklats till ett nätverk bestående av 42 församlingar: Ökenkällan. De behärskar språket, fungerar i kulturen och har fortfarande många relationer i Mongoliet.

Vad kan man göra på några månader?

Rent konkret planeras arbetsuppgifterna bestå av bland annat:

  • Stödja ledarskapet i Ökenkällan och arbeta för utveckling av strukturer för omsorg av ledare, teologisk utbildning och internationellt sändande.
  • Stärka EFKs relationer till systerkyrkor och partnerorganisationer i Mongoliet genom att genomföra en gruppresa från Sverige.
  • Stödja och träna MMC i strategisk planering, rapportering och utvärdering.
  • Initiera utveckling av exitstrategier för stöd till lokala pionjärarbetare och missionärer tillsammans med Ökenkällan och MMC.
  • Undersöka vilka organisationer som arbetar mot människohandel i Mongoliet.

Ledare i Ökenkällan.

Historiska möjligheter

1989 fanns det fyra kända kristna i Mongoliet. När Maria och Magnus besökte Mongoliet första gången 1991 fick de uppleva det andra dopet någonsin i modern tid i Mongoliet. Idag säger olika bedömare att det finns mellan 40 000 och 150 000 efterföljare till Jesus.

Det finns över 600 registrerade församlingar i landet. Många områden i det mongoliska samhället påverkas idag av Guds rike. År 2012 var Mongoliet det land i världen som sände flest internationella missionärer i relation till antalet inhemska kristna. En smått otrolig utveckling! Nu har vi en möjlighet att assistera en viktig del av den mongoliska församlingen att ta det till nästa nivå. Det handlar inte om att göra samma saker som vi gjorde i pionjärfasen på 90-talet. De mongoliska härar som idag följer Jesus Khan sprider redan Guds kärlek runt om i Asien, och vi tror att denna rörelse kommer multipliceras. Idag har vi en ny möjlighet att hjälpa våra mongoliska syskon att bygga långsiktiga och hållbara strukturer. Tillsammans kan vi ge ett nytt konkret bidrag till Guds mission i Mongoliet!

Magnus och Maria ska stödja vår partner för vidare tillväxt!

Du som privatperson och ni som församling kan vara en del av det arbetet! Genom bön och ekonomiskt stöd är ni med och gör skillnad!

Kontakta ledarna för EFKs arbete i Asien för mer information:
Linnea Åberg: linnea.aberg@efk.se
Maria Finnevidsson: maria.finnevidsson@efk.se

Ge en gåva!

Swish: 900 4037
Bangiro: 900-4037
Märk din gåva "Magnus och Maria A"

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig för samtal om underhåll för Magnus och Maria!

Mejla mig!