Missionärskandidater till Tanzania: De vill de upprättade liv i en hållbar värld

Cornelia och Johan Newman längtar efter att se upprättade liv i en hållbar värld. Sommaren 2021 är planen att de ska flytta med sina fyra barn till Arusha i Tanzania för att arbeta både lokalt och regionalt i Afrika.

I EFKs region Afrika arbetar vi långsiktigt med att säkra barns rättigheter och skapa förutsättningar för hållbar försörjning. Genom ett flerårigt regionalt program har våra partnerkyrkor utrustats så att barns rättigheter tillgodoses i deras sammanhang och de samhällen de finns i. Den utvecklingen vill vi se fortsätta. De kommande åren vill vi i EFK också aktivt bidra till att våra partnerkyrkor rustas för att klara de klimatförändringar vi redan nu ser drabba människor. Inom båda dessa områden kan Johan och Cornelia Newman fylla viktiga funktioner de närmaste åren.

Fortsätta arbetet för barns rättigheter

Cornelia kommer att arbeta med barn, familj och utbildning inom fokusområdet Barns rättigheter. Det innebär att jobba för att fortsätta den goda utvecklingen vi har sett de senaste åren. I flera av länderna finns nu pågående aktiviteter för att stärka barnens situation.

Cornelia är utbildad sociolog och har stor erfarenhet av att arbeta med och för barn i församlingsmiljö. Sedan 2017 arbetar hon som barn- och familjepastor i Ryttargårdskyrkan, Linköping, och hon har tidigare varit barn- och barnmusikledare i Östermalmskyrkan i Kristianstad samt ungdomsledare i Lidköpings missionskyrka. I Ryttargårdskyrkan arbetar hon bland annat med att utveckla ledare för att barn ska få bygga en relation med Jesus i en trygg miljö.

- Jag brinner för att familjen ska få bli församling och att församlingen ska få bli familj. Det är något som vi har jobbat mycket med tidigare och som jag hoppas kunna fortsätta med i Afrika, säger Cornelia.

Genom ett flerårigt regionalt program har EFKs partnerkyrkor utrustats så att barns rättigheter tillgodoses i deras sammanhang. Här syns representanter från FPCT, vår partnerkyrka i Tanzania, dit familjen Newman ska flytta.

Nytt regionalt program för att möta klimatförändringarna

Johan kommer att ansvara för det kommande regionala programmet om klimat och hållbar försörjning. Att bekämpa fattigdom kan göras på många olika sätt. Johan kommer att hjälpa EFKs partnerkyrkor att ta steg vidare från akuta nödinsatser till att skapa en förebyggande kapacitet. Målet är att höja medvetenheten om klimatförändringarna, identifiera vilka risker befolkningen i de olika länderna lever med och förhoppningsvis ligga steget före när större eller mindre katastrofer inträffar.
Johan har en bakgrund som civilingenjör, och arbetar idag som konsult på ett IT-företag i Linköping. Han är ordförande för det internationella rådet i Ryttargårdskyrkan och brinner för att minska avståndet mellan det internationella arbetet och den lokala församlingen.

- Att leda projekt och arbeta i en internationell kontext har skapat en längtan efter att få hjälpa människor ut ur fattigdom och skapa strukturella möjligheter för dem att bygga ett hållbart liv och samhälle, säger Johan.

Johan kommer att ansvara för det kommande regionala programmet för klimat och hållbar försörjning, som bland annat handlar om att bidra till att EFKs partnerkyrkor rustas för att klara klimatförändringarna.

Tidigare erfarenhet av utlandsarbete

Familjen Newman har tidigare erfarenhet av utlandsarbete. Mellan 2012 och 2017 var de bosatta i södra Kina, där Cornelia arbetade som kursledare åt Hyllie Parks folkhögskolas Kinakurs. Kursen bedrivs i samarbete med ett lokalt kulturcenter som utsända från EFK var med och startade på 90-talet. Nu ser de fram emot att få flytta till Tanzania och fortsätta vara med i Guds mission utomlands.

- Vi brinner för att se upprättade människor i en hållbar värld och tror att Afrika är en viktig nyckel i den processen. Vi ser att Gud gör mycket i Afrika, och vi vill vara med i hans arbete där. Vi känner att Gud kallar oss dit och tror och hoppas att han har en plats för oss i sitt stora pussel, säger de.

Barnen ser fram emot äventyret

Barnen ser alla fram emot att flytta till Afrika och tycker att det ska bli ett stort äventyr. Då ska Mio börja högstadiet, Love börja fjärde klass, Henley börja skolan och Mae Lou är fortfarande liten.

Cornelia och Johan ska jobba för barns rättigheter och skapa förutsättningar för hållbar försörjning!

Du som privatperson och ni som församling kan vara en del av det arbetet! Genom bön och ekonomiskt stöd är ni med och gör skillnad!

Kontakta paret Newman för mer information
Cornelia: +4673-626 42 84, cornelia.newman@gmail.com
Johan: +4673-345 37 77, johan.newman@gmail.com

Ge en gåva!

Swish: 900 4037
Bangiro: 900-4037
Märk din gåva "Newman"

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig för samtal om underhåll för familjen Newman!

Mejla mig!

Jag berättar gärna mer om EFKs arbete i Region Afrika!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!