Möt styrelsen - Erik Bryskhe: ”Jag längtar efter en rörelse som även framöver leds av Anden, både i vishet, kraft och handling”

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige men med samma längtan: att få fortsätta leda vår rörelse på bästa sätt. Men vilka är det egentligen som sitter i vår styrelse? Här får vi lära känna personerna lite bättre.

Namn: Erik Bryskhe
Ålder: 53 år
Stad: Umeå
Församling: Korskyrkan Umeå
Sysselsättning: Pastor och föreståndare i Korskyrkan Umeå

- Jag längtar efter en rörelse som även framöver leds av Anden. Både i vishet, kraft och handling. Jag längtar efter en församlingsrörelse som med sina gärningar tydligt gör Guds rike synligt och närvarande, säger Erik och skickar med orden i Jak 2:18: Nu kanske någon säger: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar.

Vart ser du EFK om fem år om du fick drömma fritt?

- En rörelse som tydligt tog på sig ledartröjan i frågor som rör det sociala och diakonala samtidigt som vi lika tydligt presenterade frälsningen i Jesus Kristus och Andens kraft och närvaro.

Vilket bibelord skulle du vilja skicka med till rörelsen i dessa tider?

- Gal 6:1-2: Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. [Min kursivering]

Lång erfarenhet av församlingstjänst och styrelsearbete

Erik Bryskhe har lång erfarenhet av tjänst inom EFK. Innan han kom till Korskyrkan i Umeå har han bland annat varit ungdomsledare i Immanuelskyrkan Malmö, pastor i Betel Djursdala, pastor i Salem Rystad och pastor/föreståndare i Korskyrkan Götene. Han har även varit regionspastor i Östergötland och under ca 10 år funnits med i Götene kommuns POSOM-grupp (krishanteringsgrupp). Han var också under 12 år med och byggde upp det fackliga arbetet inom Vision Ekumeniska som organiserar de frikyrkligt anställda.

Även Eriks erfarenhet av styrelsearbete är gedigen. Han har suttit i styrelsen för EFKs pastorsförbund och varit ordförande i EFKs distriktsorganisation i Västergötland. Idag är han vice ordförande i Hannaskolan (Friskola på kristen grund) och ordförande i Umeå Kristna Råd. Fram till nu har Erik suttit i EFKs pensionsstiftelse, ett uppdrag han nu lämnar för att kunna kliva in i EFKs styrelse.

- Jag brinner för att genom ett välfungerande styrelsearbete skapa goda förutsättningar för församlingsrörelsen som helhet att utföra sitt uppdrag.

Till sist, har du någon dold talang?

- Jag är aktiv sjöräddare i Holmsund (Befälhavare). Detta kanske inte är en talang och inte så dold heller. Seglar på fritiden och är intresserad av bilar, båtar och motorer i allmänhet.