Möt styrelsen - Richard: ”Jag tror Anden vill sända ännu fler människor!”

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige men med samma längtan; att få fortsätta leda vår rörelse på bästa sätt. Nuvarande styrelse kommer sitta till minst 2022. Men vilka är det egentligen som sitter i vår styrelse? Här får vi lära känna personerna lite bättre.

Namn: Richard Hultmar
Ålder: 50 +
Stad: Stockholm
Församling: Korskyrkan Stockholm
Sysselsättning: Föreståndare
Roll i styrelsen: Ordförande

Richard Hultmar är idag föreståndare i Korskyrkan Stockholm men har erfarenhet som församlingsplanterare, missionär i Ryssland samt jobbat med församlingsplanteringsfrågor i EFK. Idag är han ordförande i styrelsen och längtar efter att EFK ska bli en ny Jesusrörelse.

- Jag längtar efter en dynamisk rörelse av missionella församlingar som brinner för Jesus. Jag vill att vår rörelse ska få hjälpa unga att hitta sin kallelse och träna dem för ett missionellt liv.

- Om fem år hoppas jag EFK är föryngrad, frimodigare och en växande rörelse som vågar ta nya initiativ och nya grepp för att nå människor med evangelium i Sverige och i missionsländerna. Jag tror Anden vill sända ännu fler människor! Låt oss lyssna in vilka Anden pekar på och sänd dem! Som Apotlagärningarna 13:2-4 ”När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: "Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till." 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. 4 Sedan de hade blivit utsända av den helige Ande, for de ner till Seleucia, och därifrån seglade de till Cypern.”

Dold talang: Jag kan spela klarinett!