Staffan: Fler måste få upptäcka vem Jesus är

Foto: Emmanuel Ingelsten

Staffan Jenemark har hunnit med många uppdrag i Guds rike. Hans första arbete var att leda ett evangelisationsteam som reste runt för att hjälpa församlingar att nå ut med evangeliet. Därefter har han bland annat arbetat med att hjälpa EFK-församlingar med insamling. Sedan drygt ett år finns han på Sverigeprogrammet, där han arbetar med diakoni och kontakter med migrantförsamlingar. Passionen för evangelisation finns kvar, och nu ser han något nytt som spirar.

– När jag har kontakt med församlingar runt om i Sverige hör jag allt oftare två saker, berättar Staffan. För det första: "Vi ser människor komma till tro, inte minst nyanlända." Och för det andra: "Vi behöver träna oss och få konkreta verktyg så att vi bättre kan dela med oss av vår tro."

Träning i att berätta om tron

Under 2016 började Sverigeprogrammet och flera församlingar i rörelsen att fokusera mer på att ge träning i evangelisation. Tillsammans med Steve & Michelle Addison från missionsnätverket MOVE genomfördes två träningshelger, "Following & fishing", i Linköping och Stockholm. Där gavs praktisk träning i hur man konkret kan be för människor i sin närhet som inte är troende och hur man presenterar den kristna tron på ett enkelt sätt. Responsen från de som var med på träningshelgerna i höstas var mycket positiv och många församlingar har hört av sig och vill hålla liknande träningstillfällen i sin församling.

"Det är Gud som räddar"

Staffan tror att vi ofta drabbas av dåligt samvete när vi tänker på att vi inte ser så många människor bli kristna:
– Vi tänker att vi inte gör vårt jobb. Men, vi måste komma ihåg en sak: det är Gud som räddar, det är inte vårt uppdrag eller upp till oss. Vårt uppdrag är att kunna känna oss så trygga i att kunna presentera den kristna tron så att om vi möter människor som är öppna för evangeliet, så kan vi med några enkla ord berätta för dem om Jesus. Vi har ju fått världens bästa gåva genom Jesus - vi måste få fler med på tåget!

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta gärna mig om evangelisation, diakoni och mångfald i församlingen!

Mejla mig!