Yamsar Magar: Nu har vi dricksvatten till vår by!

Gå i timmar varje dag för att få vatten, det var Yamsar Magars verklighet i bergsbyn i Nepal. Nu har de så mycket vatten att de kan odla mer än de behöver och kan sälja frukt och grönsaker på marknaden. Den extra inkomsten kommer att göra under för hennes barn.

Nepal drabbas varje år av jordskalv, översvämningar och jordskred som gör att tillgången till vatten och mat minskar. En annan orsak till att vatten tillgången blivit sämre är att klimatförändringarna lett till att det kommer mindre snö. Utan vatten... ja då blir livet omöjligt på så många plan. Undersökningar visar att 36 % av alla barn under 5 år i Nepal är undernärda. Tillsammans med vår partner International Nepal Fellowship (INF) jobbar vi i EFK i de avlägset belägna bergsbyarna med att ta fram rent vatten, plantera träd som binder jorden och bygga skyddsmurar som förhindrar jordskred.

En av dem som fått hjälp är Yamsar Magar, från en bergsby i Sunchhhari, i provinsen Rolpa. Hon berättar:

– ”Vi kunde inte odla tillräckligt med mat och vi fick ofta gå hungriga. Vi var dessutom tvungna att gå i flera timmar för att hämta vatten.

En av insatserna som som gjordes för byn vara att just säkra vattenförsörjningen. Nu har de så att det räcker både till dricksvatten och till att odla grönsaker. Yamsar Magar fick också material till ett växthus som gör att de nu kan odla mer och längre in på säsongen. Skillnaden är påtaglig, både nu och för framtiden.

– Vi har fått så mycket skörd att vi har kunnat sälja frukt och grönsaker på marknaden. Nu har vi har råd att skicka våra barn till skolan.

Hållbar försörjning handlar om så mycket mer än att bara hjälpa någon att överleva. Det handlar om att ge människor det de behöver för att kunna tro på framtiden. Att kunna skicka sina barn till skolan är ett tydligt uttryck för att Yamsar Magar har fått ett nytt hopp.

Läs mer om arbetet med att hjälpa människor hantera klimatförändringarna i Nepal!öppnas i nytt fönster

Text: Mattias Davén och Lasse Nilsson. Bild: Lasse Nilsson.