EFK bön vecka 39, 23-29 september 2019

alt

Att vara där människor finns

Stockholm präglas av att det är väldigt stor skillnad mellan olika stadsdelar. Östermalm och Södermalm handlar om olika planeter. Östermalm är konservativt, folk har de väl ställt och röstar på Moderaterna. Det kulturkristna arvet lever kvar, man fortsätter att tillhöra Svenska kyrkan, är noga med dop, konfirmation, vigsel och begravning i kyrkan. De riktigt aktiva går till kyrkan till första advent och kanske till jul, är kanske med i en kyrkokör. Frikyrkan finns inte på kartan. Ett aktivt överlåtet församlingsliv som vi är vana vid finns inte heller på kartan.

Att tänka missionellt handlar om att integreras, att vara där människor finns, att delta i de mötesplatser som finns. I vårt fall har det inneburit aktivt engagemang i bostadsrättsförening för att nå grannar, jag och hustrun ställde båda upp i kyrkovalet för att få kontaktnäten med alla något kyrkliga Östermalmsbor. Jag är nu medlem i Aktiespararnas Östermalmsavdelning. Har också engagerat mig i Östermalmspolitiken och blev invald i stadsdelsnämnden vid årsskiftet, vilket också vidgar kontaktytorna.

Vi har försökt hitta kristna på Östermalm som vill engagera sig i missionellt arbete för stadsdelen, vi har nu ett litet team som vi jobbar tillsammans med. Den första satsningen vi har gjort var fokus på Alphakurser, som vi började för ett år sedan. Nu håller vi på att starta upp en ny Alphakurs och också en betakurs. Vi har genomfört ett antal aktiviteter för att bjuda in till Alpha. Det har varit mycket svårt. Första kursen besöktes totalt av 35 personer, om man räknar in de kristna som kom med och hjälpte till. Ett 15-tal var själva kärnan i kursen inklusive ledare, vi såg flera komma till tro på Jesus i samband med detta. Vi räknar nu sammanlagt med ett 20-tal personer för den Alphakurs och den Betakurs som nu håller på att startas. En nyfrälst affärsman har öppnat upp sitt kontor för att få vara där för dessa kurser.

/Stefan Svärd, pionjär Östermalm

Tacka Gud för:

  • de som har gått vår Alphakurs.
  • vårt lilla engagerade team som består av cirka fem personer.
  • vad som ska hända kommande kurser.

Be för:

  • att många fler ska intressera sig för Alpha- och betakurser.
  • genombrott för tecken och under, att Östermalmsborna ska drabbas av insikten om att Jesus lever.
  • att hitta nyckelpersoner som intresserar sig evangeliet som kan dra med sig många fler.