EFK bön vecka 40, 30 september-6 oktober 2019

alt

En församlingsplantering i en second handbutik - går det?

Det är tre år sedan vi började spåna på att starta ett nytt missionellt initiativ i Norrköping, även om drömmen om församlingsplantering funnits längre än så hos oss var och en. Till en början kände vi oss en aning förvirrade, vad ville Gud egentligen? Vilka skulle vi nå? Var skulle vi vara? Drömmen kändes luddig och svår att förklara. Men som så ofta när det kommer till vandringen med Gud är det lättare att se hans vägledning i backspegeln. Jag som skriver detta började, ganska oväntat, att jobba i second handbutiken Ge för Livet i Norrköping och snart var vi flera som engagerade oss där. Bitarna började falla på plats, vi vill vara en gemenskap som når de som behöver hjälp och de som behöver hjälp att hjälpa i ett samhälle som många gånger verkar mer och mer polariserat. I en second handbutik (och arbetet kring den) finns alla sorters människor: trogna volontärer, personer i olika arbetsåtgärder, personer med olika bakgrund och från olika kulturer. Det är ett virrvarr av människor som vi tror behöver varandra! Många gånger har jag i mötet mellan dessa personer anat Jesus närvaro.

alt
alt

En second handbutik är också en bra samlingsplats. Det är en öppen lokal som vanligt folk känner sig bekväm i. Vi har ett härligt café med en liten scen, perfekt för olika typer av samlingar. När vi började tänka på våra kontaktnät insåg vi snart att här känner sig de flesta som hemma.

I höst kommer vi ha olika samlingar på torsdagar, vi följer en cykel av riktningarna inåt, utåt, uppåt. Inåt - vi samlas i hemmen för att äta och utmana varandra i lärjungaskap till Jesus. Utåt - vi ses på Ge för Livet och jobbar som volontärer tillsammans med andra (här kan kontakter knytas och relationer byggas). Uppåt - vi samlas till torsdagsmässa på Ge för Livet med lovsång, bön och nattvard. Vi har mycket hopp för hösten!

/Linn Tholén, församlingsplanterare och biträdande butikschef på Ge för Livet Norrköping

Tacka Gud för:

  • de pusselbitar som lagts på plats de senaste månaderna
  • Guds ledning i stort och smått
  • de fantastiska möjligheterna på platsen Ge för Livet Second Hand
  • den gemensamma drömmen i vårt team om att bygga Guds rike på ett sätt som når Norrköpingsborna

Be för:

  • kraft och möjligheter att starta en alphakurs i vinter
  • att vi under hösten ska få se människor komma till tro
  • att Gud fortsätter att leda och ge tilltal på ett tydligt sätt
  • att Ge för Livet ska vara en plats där människor får växa och uppleva Guds kärlek och omsorg