EFK bön vecka 42, 14-20 oktober 2019

alt

Identitet, framtid och en missionskonferens

Just nu befinner sig representanter från EFKs partnerkyrkor och organisationer i Sverige. Människor från Nepal, Brasilien, Centralafrika och fler länder har rest hit för att möta EFKs församlingar, styrelse och ledningsgrupp för det internationella arbetet.

EFK har sänt missionärer och arbetat internationellt sedan år 1890. Allt med hopp om Guds rike. Genom Guds nåd har arbetet fått bära frukt i form av nya församlingsrörelser och organisationer som betjänar sina närsamhällen och som även sänder ut människor i sin tur. Vi i EFK har mycket att vara tacksamma för vad som skett i historien men behöver också blicka framåt för att se vart och hur Gud leder oss vidare.

Mission är en del av kyrkans identitet snarare än ett uppdrag vi ska utföra. Kyrkan existerar i relation till att Gud kallar gemenskapen runt Jesus TILL Honom men också UT i världen. När nu de frön som vi en gång har fått vara med och sått vuxit upp och själva sår, vad är nu vår mission på dessa platser och vilka nya platser och folk ska vi nu nå? Vi arbetar i en värld som på gott och ont även är i ständig förändring, hur påverkar det dagens mission och dagens missionär?

Alla dessa frågor vill vi tillsammans bearbeta och fundera över. Vi vill tillsammans som en församlingsrörelse lyssna, samtala och blicka framåt. Vi vill inspireras och söka vägen. Det är därför vi den 19:e och 26:e oktober inbjuder till Missionskonferens där våra vänner från Asien, Europa, Afrika och Latinamerika kommer för att berätta om de utmaningar och glädje som de står i och på så vis dela helande och hopp med oss.

Välkommen och tack för att du står med i bön!

/Linnea, regionledare EFK Asien

Tacka Gud för:

  • alla de missionärer och allt det missionsengagemang som funnits och finns inom EFK och våra modersamfund.
  • våra partnerkyrkor och partnerorganisationer som ger vidare det de själva har tagit emot – hoppet om Jesus.
  • våra fina relationer med partnerkyrkor och -organisationer – vi är vänner och syskon i en och samma kropp.

Be för:

  • säkerhet och gästfrihet när våra partner kommer på besök.
  • inspiration, lärande och fina samtal för mission och om vägen framåt tillsammans.