EFK bön vecka 44, 28 oktober-3 november 2019

alt

Foto: Ruis Calitis / Unsplash

Hårt tryck och förföljelse

”Vi har fyra alternativ just nu. Vi kan antingen registrera oss, stänga kyrkan, fly eller stanna kvar och tjäna tills polisen kommer till oss.”

Hon blickar ut över oss som sitter där och lyssnar. Hennes röst är stadig. Munnen ler försiktigt, men vi kan ana att leendet är mest ett försök att hindra de overkligt tunga känslorna välla fram. Kvinnan är, tillsammans med sin man, pastor i ett av de länder där religion och andlighet angrips av myndigheterna. Pastorer försvinner och de kristna tvingas under jorden. Kvinnan, hon som är kortare än de flesta av oss i rummet men som ändå tornar upp där framför oss, fortsätter: ”Vi har bestämt oss för att vara kvar till dess de kommer.”

På många håll i världen hotas demokrati och frihet. Religiösa minoriteter, där ofta de kristna, får utstå hårt tryck och förföljelse. Som regionledare får jag ofta höra berättelser från Asien eller andra regioner om den förföljda kyrkan. Det är hjärtslitande beskrivningar som gör att mina ord tar slut och bönen fortsätter i ett slags suckande. Men mitt i dessa svårigheter skrivs även en annan berättelse som andas hopp och framtidstro, lärande och uppmuntran, utmaning och tacksamhet.

Hoppet i Jesus och erfarenheten av Guds ovillkorliga och försonande kärlek verkar skapa ett mod hos de förföljda som övergår allt mänskligt förstånd. Istället för att ge upp eller välja bitterhetens och fiendskapens väg väljer de kristna att leva ut Guds kärlek och fred i kraft av Guds ande. I Sydostasien söker kyrkan upp människorna som riskerar att bli offer för människohandeln. I mellanöstern tar kyrkan emot och står upp för flyktingarna från fiendenationen. I Centralasien fortsätter kyrkan att utmana orättfärdiga regeringar och förtryckande politik. Mitt i suckandet får tacksamheten och glädjen bryta fram i ett försiktigt men växande halleluja.

Kvinnan, som är kortare än de flesta av oss, får betala ett högt pris för sin tro och kallelse. Jag, hennes syster i Kristus, får lyssna till hennes erfarenheter, ta emot dem, lära mig av henne, inspireras, agera utifrån dem och be. Be för henne och de andra som tillsammans med henne väljer att vara kvar till dess att de kommer.

//Linnea Åberg, regionledare för EFK-församlingarnas arbete i Asien

Tacka Gud för:

  • Guds närvaro och omsorg bland och för den förföljda kyrkan
  • de kristnas uthållighet och mod i de länder där förföljelse sker
  • kyrkorna som lever i utsatthet och förföljelse men som väljer att tjäna Gud genom att älska fienden och stå upp för rättfärdigheten

Be för:

  • ledare och pastorer, som ofta får utstå hårda påtryckningar i länder där förföljelse sker, blir stärkta och vågar vara kvar i sin kallelse
  • religions- och övertygelsefrihet växer där den sortens frihet inte finns
  • människor som kommer till tro får möjlighet att lärjungatränas och bli stärkta i sin tro mitt i de svårigheter som de möter