EFK bön vecka 45, 4-10 november 2019

alt

HUCs styrelse här tillsammans med regionledare Andreas Dagernäs, oktober 2019.

Key cities - Församlingsbyggande Afrika

EFK och våra partners i region Afrika bär en vision om att plantera församlingar i key cities. I de länder där vi arbetar är inflyttningen till städerna stor, medans många av EFKs samarbetskyrkor framförallt finns på landsbygden.

Vi ber och för samtal med några av partnerkyrkorna för att ta strategiska steg i att plantera församlingar tillsammans. Ett av de samfunden är HUC i Eswatini (Swaziland) där man i kyrkan ser att många av ungdomarna flyttar in till städerna för att studera eller söka arbete. Men de har ingen församling att gå till. I HUC har styrelsen och pastorerna bett och samtalat. Man har börjat forma ett team av människor som känner särskilt för att vara med och nå människor i staden.

En av ledarna i Eswatini säger: Detta är en av de viktigaste sakerna vi som kyrka kommer att göra den närmsta tiden. Vår önskan är att hela församlingsrörelsen ska vara en del av detta - pastorer, ledare, ungdomar, kvinnorörelsen. Alla har något att bidra med!

EFK vill gärna finnas med som stöd och support på olika sätt i denna spännande och viktiga inriktning.

/Anneli Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika

Be för:

  • församlingsrörelsen i Eswatini och den satsning på storstaden som de har börjat.
  • att fler av EFKs partnerkyrkor vågar ta steg i tro när det gäller församlingsplantering i städer.
  • Att många människor ska nås av evangelium i de Key cities som kommer nås genom dessa satsningar.