EFK bön vecka 46, 11-17 november 2019

alt

Församlingar grundas och växer!

Det är oerhört inspirerande att möta våra partner och lyssna till deras berättelser. För några veckor sedan träffade vi två av våra partner i Mellanöstern som båda jobbar med att dela evangelium i sina länder. Vi kallar det Rundabords-samtal och det ingår i projektet Församlingar grundas och växer.

I Algeriet vill man starta en församling i varje stad i hela landet samtidigt som myndigheterna hindrar kristna att mötas och stänger kyrkor. Många muslimer kommer till tro och Guds rike går framåt trots utmaningar och förföljelse. Det är en riktig förmån att få del av de många berättelser de delar!

alt

I Egypten jobbar vår partner med den traditionellt kristna befolkningen, både för att minska fattigdomen och samtidigt starta församlingar. Där hamnar de i kläm mellan den ortodoxa kyrkan som inte vill ha konkurrens och muslimer som är ett ständigt hot.

Det var spännande att träffa dessa vänner tillsammans, lyssna på varandra, be tillsammans och lära av varandras erfarenheter. Det som utmanar mig mest är deras överlåtelse och hängivenhet. Priset de får betala spelar inte så stor roll, det viktigaste är att de är trogna uppdraget och att Guds rike får komma, människor bli förvandlade av evangeliet.  Vi har mycket att lära av våra partner!

/Fredrik, regionledare med särskilt ansvar för Nordafrika och Frankrike

Tacka Gud för:

  • EFKs många överlåtna partner, utan dem skulle vi inte kunna nå alls lika långt.
  • vad Gud gör i Egypten och Algeriet, många kommer till tro trots utmaningar och svårigheter.

Be för:

  • att fler församlingar får grundas och växa i Mellanöstern, be för våra partner som lever med riskerna att förmedla evangeliet, om vishet, Guds ledning.
  • beskydd för de som kommer till tro från muslimsk bakgrund, att de får växa i kärlek till Jesus och som lärjungar och klarar av de utmaningar de möter som nyomvända.