EFK bön vecka 47, 18-24 november 2019

Missionär Bertil Ekström tillsammans med Eli Tikuna och Paulo Felipe Penha. Eli är representant för CIBIs församlingsarbete bland Tikunas indianerna i Amazonas och Peru, och en av ledarna för COMPLEI – Evangeliska Missionsrådet för Indianska Pastorer och Ledare, en organisation som samlar ledare från ett 50-tal indianfolk där församlingar bildats. Paulo Felipe är CIBIs missionssekreterare.

Församlingsbyggande i Brasilien

Du har säkert hört talas om de stora väckelserna i Brasilien under 1970- och 1980-talen. Tillväxten av de evangeliska kyrkorna i landet fortsätter även om det inte är i samma takt som under dessa två årtionden. Enligt officiell statistik så är idag över 25% av befolkningen evangeliskt kristna. Samtidigt finns det ”glömda” och onådda grupper bland de drygt 210 miljonerna brasilianare. Det handlar till exempel om 110 indianfolk, av totalt 350, som aldrig fått möta evangeliet. Men också flodbefolkning i Amazonområdet, mindre orter i inlandet i nordöst, byar med ättlingar till slavar (som kallas quilombos), samt migrantgrupper från olika delar av världen som inte har nåtts av budskapet om Jesus Kristus. Det har också varit svårt att nå de allra rikaste och de allra fattigaste i storstäderna. Under vecka 47 kommer vi att aktualisera några av dessa grupper och möta personer från EFKs partnerkyrka CIBI som bygger församlingar bland de minst evangeliserade i landet.

/Bertil Ekström, missionscenterledare Latinamerika med särskilt ansvar för utbildning och sändande i mission

Tacka Gud för:

  • den starka tillväxten av Kristus-troende i Brasilien. Svensk mission, genom EFK och Pingst, har haft en stor betydelse i utbredningen av Guds rike i landet
  • alla evangelister, pastorer och missionärer som EFKs partnerkyrka CIBI utbildar och sänder ut varje år både inom landet och utomlands

Be för:

  • om fler arbetare till de områden och de olika folkgrupper som ännu inte har nåtts av evangeliet
  • ett gott samarbete mellan de olika kyrkorna och missionsorganisationerna så att de 110 indianfolken nås av Guds ord