EFK bön vecka 48, 25 november-1 december 2019

Församlingsbyggande för alla åldrar!

Att barnen är en del av kyrkan är en självklarhet för de flesta som läser det här. Att de ska få utrymme, vara en del av gemenskapen och att de är framtidens ledare, pastorer och medlemmar. Att kyrkan ska få vara en trygg plats för alla barn världen över önskar man var en självklar sak.

Genom det Barnrättsprogram som pågått under fyra år i Region Afrika så får vi nu rapporter om de förändringar som har skett i kyrkor i Tanzania, Centralafrikanska Republiken, Zambia, Eswatini, Sydafrika och Mocambique.

”Sakta men säkert så går det åt rätt håll, den Bibliska kontexten av Barns rättigheter har varit mycket viktig för vår kyrka. Jag ser en villighet att lära sig mer”.”En del förhållningssätt har ändrats, vi slår inte barnen längre och de är inte de sista att få ta mat”.”Medlemmarna i vår kyrka har ändrat sin syn och numera ser man att barns rättigheter är i enlighet med Bibeln. De har ändrat sig och vill skydda barnen”.”Nu predikar pastorerna om Barns rättigheter och ansvar i vår kyrka”.

Att få vara barn, växa upp och få känna sig trygg och hemma i kyrkan ger en framtid då de i sin tur kan hjälpa nästa generation av barn få växa upp i trygghet. Detta är att bygga församling för alla åldrar!

/Petra Lindsmyr, arbetar som missionär för EFK i Nelspruit

Tacka Gud för:

  • alla de som står upp för barns rättigheter och kämpar för att barn ska vara trygga i deras kyrkor.
  • alla pastorer och ledare som ser barnen och väljer att lyfta fram det viktiga perspektivet i deras kyrkor.

Be för:

  • de lokalt ansvariga som arbetar med Barns rättigheter i de lokala kyrkorna.
  • att barnen ska få känna sig trygga och beskyddade och att vuxna tar sitt ansvar.