EFK bön vecka 49, 2-8 december 2019

Odlingsgrupp i Eswatini/Swaziland.

Efter torka kommer skyfall och översvämningar!

Härlig är jorden… eller? Det är frågan vi ställer oss i samband med årets julkampanj där vi i Evangeliska Frikyrkan gör en insats för att göra världen fattigdomsfri. Det finns många orsaker till att människor är fattiga men tre viktiga sådana är miljö- och klimatförändringar, dålig eller ingen skolgång och arbetslöshet.

”Arbetslöshet är ett stort problem i många länder. I flera av de länder där EFK arbetar i Afrika är arbetslösheten relativt låg, på pappret. Detta p. g. a. att så många är självförsörjande jordbrukare, men tyvärr är det många av dem som inte klarar av att ge mat och skolgång till sina barn genom det jordbruk och den djuruppfödning som man bedriver. Av olika anledningar - men främst det alltmer nyckfulla klimatet som innebär långa perioder av torka, följt av skyfall och översvämningar i andra perioder.

Clementine Nganaboye i RCA, ansvarig för mikrokreditgrupper, håller upp en flaska med tvål som de tillverkat.

EFKs partners jobbar med olika projekt som har självhjälpsgrupper, där man bl. a. jobbar med ett hållbart odlande och man instruerar hur man bedriver djuruppfödning på ett sätt som ger inkomst. Dessutom bedrivs sykurser där man lär sig sy, för att kunna tillverka produkter som man säljer och får en inkomst. Sedan 2016 har mikrokreditgrupper börjat med tillverkning och försäljning av flytande tvål, vilket förändrar livet för utsatta människor. På det sättet kan man bekosta sitt barns utbildning.

Vi vill fortsätta vara med och skapa möjligheter för människor att ta sig ut ur fattigdom.Vill du vara med? Stöd EFKs Julkampanj Länk till annan webbplats.!"

/Anneli Dagernäs, regionledare EFK Region Afrika

Tacka Gud för:

  • att det börjat regna nu i flera av länderna i södra Afrika, som har haft torka en lång tid.
  • Clementine, Musa, Marta och de andra som med stor överlåtelse leder olika projekt som bidrar till sysselsättning för många.

Be för:

  • EFKs partnerkyrkor i Afrika som på många olika sätt bekämpar fattigdom.
  • fler goda idéer som kan skapa arbete.