EFK bön vecka 50, 9-15 december 2019

Hur tacklar man det?

För bonden spelar väder och vind stor roll. I de södra delarna av Bangladesh lever de flesta av vad jorden har att ge men på grund av klimatförändringarna blir vädret allt mer oförutsägbart. Hur tacklar man det? Flera av EFK:s projekt går ut på att hjälpa människor komma fram till svaret på den frågan. Hur man bygger upp motståndskraft, resiliens. Var med och be för årets julkampanj, Härlig är jorden…eller? och bekämpa fattigdomen i världen!

När jag senast besökte Bangladesh slogs jag av den stora variation av insatser som vårt projekt innebar. Man stärker och bygger sociala skyddsnät, här spelar bland annat lokala kyrkor en stor roll. När människor bygger skyddsvallar mot stigande havsnivåer eller bygger upp byn igen efter en cyklon stärks de relationella banden människor emellan. I förlängningen svetsar det samman ett samhälle och leder till större handlingskraft.

Men vad kan man odla i en jordmån där salthalten ökat på grund av översvämningar? Utbildning är förstås viktigt; om alternativa grödor och kreatur. Man använder demonstrationsåkrar för att visa på salttåliga grödor som ger högre avkastning.

En äldre kvinna jag träffade hade fått ett par ankor genom projektet. Kvinnan kunde nu vara med och bidra till försörjningen av sin familj. De var självförsörjande på ägg och kunde sälja ankor för att få en inkomst. Att ankor, till skillnad mot hönor är bättre på att simma spelar stor roll i södra Bangladesh.

Advent handlar om hopp. Vi tror att Jesus kom för att upprätta hela människan. Därför är denna typ av breda insatser viktiga. Det ger familjer hopp och tro OCH verktyg för att bygga en bättre framtid.

/Karl-Johan Jonsson, arbetar vid missionscentret i Asien

Tacka Gud för:

  • våra partnerorganisationer. De gör ett fantastiskt bra arbete för klimaträttvisa.
  • att vi har möjlighet att dela med oss av vårt överflöd.

Be för:

  • kyrkan! Tillsammans är vi kyrkan och vi måste arbeta för klimaträttvisa, det gör vi genom våra projekt och genom att ge en röst åt de som annars inte blir hörda!
  • våra makthavare, viktiga beslut behöver fattas och visdom behövs för att vi på bästa sätt kan förvalta Guds goda skapelse.
  • våra olika partnerorganisationer här i Asien som dagligen arbetar för att människor ska få möjlighet att leva värdiga liv.