EFK bön vecka 51, 16-22 december 2019

Foto: Ali Hegazy. Flickan på bilden är inte kopplad till texten.

Dröm eller rättighet?

”Jag drömmer om att få utbilda mig”

”Att utbilda sig ska du inte drömma om – det har du rätt till”

Få saker gör sådan skillnad för ett lands utveckling och enskilda människors väg ut ur fattigdom som tillgång till skolgång för alla. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få gå i skolan – ändå är det långt ifrån alla barn i världen idag som gör det. Man räknar med att omkring 774 miljoner människor i världen inte kan läsa och skriva och två tredjedelar av dessa är kvinnor. Växer du upp under fattiga omständigheter i ett land präglat av konflikt och du dessutom är flicka, då är chanserna att få den utbildning du har rätt till avsevärt begränsade.

Det här försöker vi ändra på i vårt gemensamma missionsarbete på flera håll i världen. En sådan plats är Egypten.

Att besöka de stadsdelar i Kairo som kallas för sopstad är svårt att beskriva. Att tänka sig att barn växer upp och lever hela sina liv här är ännu svårare att ta in. Just i denna miljö bedriver en av våra partners en skola särskilt för områdets flickor. Hit kommer barnen för att få extralektioner och läxhjälp och föräldrarna hjälp att betala skolavgiften.  Utan det här stödet skulle många av flickorna, som kommer från mycket fattiga familjer med många barn, inte ha möjlighet till utbildning. Döttrar bortprioriteras när föräldrarna inte har råd att betala skola för alla barnen.

Och det är inte bara själva utbildningen som är viktig. Lika viktigt är att man vill bemöta barnen med värdighet och respekt och på så sätt lära barnen hur de ska bemöta andra. Målet är att dessa flickor ska kunna bryta den onda cirkeln av fattigdom och hopplöshet och skapa en bättre framtid för sig själva och nästa generation.

Behoven är stora och alltid närvarande. Vår partner behöver bön om beskydd och kraft att fortsätta göra sitt viktiga arbete.

Den här veckan vill vi också lyfta situationen för barn i Latinamerika inte minst på grund av den pågående flyktingsituationen i Venezuela.

/Helen, Regionledare i Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Tacka Gud för:

  • goda utbildningsmöjligheter i vårt eget land.
  • människor som vill arbeta för att nå de mest utsatta och ge hopp och framtidstro.

Be för:

  • vår partner i Kairo, som behöver beskydd och kraft i sitt dagliga arbete.
  • förändring! Att de barn som växer upp i sopstäderna idag ska kunna ta sig ur fattigdomen.
  • barnen till de venezuelanska flyktingarna i regionen. Man räknar med över fyra miljoner flyktingar och många av dessa är barn som lever i utsatthet.
  • barnen som finns i utsatta situationer av våld i slummen i de stora städerna i Latinamerika.
  • de församlingarna som EFK samarbetar med kan erbjuda trygga platser där barn kan utvecklas utan rädsla.