EFK bön vecka 7, 10-16 februari 2020

"…att ta ansvar för landet och att ta ansvar för varandra"

De senaste veckorna har jag och Linalie haft förmånen att möta 100-tals engagerade människor i Evangeliska Frikyrkan genom bl.a. de 10 forumsamlingar som styrelsen bjudit in till. Från Luleå i norr till Malmö i söder har vi sett en rörelse som med glädje och stolthet öppet bearbetar tro och ideologi med varandra. Vi känner också att det finns en vilja att stå bredvid och intill varandra i uppdraget att ge helande och hopp vidare i den här tiden.

VI I EFK LEDA är samlingsnamnet på de regionala träffar och processer som vi sätter igång för medarbetare i alla EFKs församlingar. Det finns två syften och det är att ta ansvar för landet och att ta ansvar för varandra. Det blir spännande att nu rulla igång detta och se vad Gud kommer göra i och genom oss i VI I EFK LEDA.

Vi vill också passa på att lyfta kongressen 2020 som hålls 1-2 maj på Fryshuset i Stockholm. Detta kommer bli viktiga dagar för oss som rörelse när vi tar avstamp in i ett nytt decennium. Temat är Förvandlat land och det handlar om att vi vill fördjupa vår riktning till att vara ett folk som är sända av Gud till den här världen – en missionell rörelse. I kongressen kommer vi också samtala och ta beslut om angelägna gemensamma frågor.

/Ingemar Forss, missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan

Bön och tack:

  • Be att VI I EFK LEDA blir ett redskap för att vi ska kunna ta ansvar för landet och ta ansvar för varandra
  • Tacka för att så många nätverksledare vill gå in i uppgiften att leda de regionala nätverken
  • Be att Gud talar till oss som rörelse i kongressen i Stockholm