EFK bön vecka 9, 24 februari-1 mars 2020

Foto: Fredrik Lindé. Fredrik Grönwall fäster ena änden av repet av vimplar som ska hänga över mattorget.

Midsommartradition och kreativitet i en salig blandning!

De flesta tänker nog på sill, regn och solstänk om vartannat när man hör ordet midsommar. Många i vår rörelse associerar säkert på liknande sätt, men med ett exotiskt tillägg i form av en viss (lerig) åkerplätt snett nedanför Örebro. Torp har sen snart 134 år, varit mötesplatsen för oss att utmanas till helgelse, fördjupning och uppbyggelse av vår tro. Sist men inte minst mission. En bra tradition som aldrig får bli omodern.

Fredrik Grönvall och Cajsa Larsson (våra egna Besalel och Oholiav, läs 2 Mos 35:30-35 Länk till annan webbplats.) drömmer om att skapa miljöer som för oss närmre varandra och Gud. I år hoppas vi få ihop ett antal fler personer som kan ingå i ett kreativt team tillsammans med dem. Det känns viktigt att Torp får skapa exempel på hur man kan tjäna Gud på många sätt. Ett prioriterat bygge för detta team blir en nattöppen korvmoj! Förra årets tonårskonferens samlade uppåt 800 deltagare (lite rekord) som var väldigt hungriga när vi andra lade oss för att sova.

Vi kommer även skapa mötesplatser för föräldrapepp i år. Viktigt att vi kan mötas och prata om det som är vår vardag. Ännu en nymodighet för i år, kommer vara gudstjänster för människor med funktionsnedsättning i olika grad. Inte en dag förtidigt.

/Christer Aadland, projektledare Torpkonferensen

Tacka för: 

  • alla eldsjälar som engagerar sig och ger av sin tid och kraft till denna viktiga mötesplats.
  • allt gott som formats av denna mötesplats.
  • livsavgörande beslut, missionsinitiativ och förvandling av människors hjärtan.

Be för:

  • uthållighet, kreativitet, gudsberoende och bra flyt för alla som jobbar och planerar årets Torp.
  • Torps långsiktiga framtid. Att vi ska hitta och förstå Guds tanke med denna plats.
  • årets konferens. Be att Guds rike får bryta fram. Att människor får uppleva Guds närvaro och kraft att ge helande hopp vidare.