EFK bön vecka 12, 16-22 mars 2020

Vad händer i Venezuela?

Jag befinner mig just nu i Latinamerika på resa och det som drabbar mig är de venezuelanska flyktingar som lämnat sitt land på grund av politisk och ekonomisk instabilitet. De finns på stränderna i Brasilien och på gatorna i Peru och försöker sälja saker för att få pengar för sin överlevnad. Man räknar med 4 miljoner (!) venezuelaner har lämnat sitt land och lever i flyktingskap.

Prognosen under 2020 är att 6 miljoner människor flyr från Venezuela. Makthavarna i landet har tappat kontrollen vilket har lett till en inflation på 45.000%. Människor kan inte köpa mat eller medicin. Man räknar med att medelvikten på venezuelanerna har minskat 11 kg. En månadslön för en familj har tappat i värde så att det räcker endast för att köpa 30 ägg.

I staden Pacaraima som ligger i gränsen mellan Brasilien och Venezuela tar emot 700 flyktingar om dagen. Staden består av 10.000 invånare och FN har flera flyktingläger i staden. Vår samarbetspartner CIBI har en liten församling i området som får göra skillnad. Här försöker man hjälpa flyktingarna och ge dem det de behöver för att komma till rätta i det nya landet. Här vill vi se fler församlingar som engagerar sig för att hjälpa dessa människor.

/Anna-Maria Jonsson, regionledare Latinamerika

Tacka Gud för: 

  • församlingen i Pacaraima och vad de gör.

Be för:

  • enskilda människor som befinner sig i flyktingskap utan något som helst hopp för framtiden.
  • makthavarna i Venezuela att de kan komma fram till en lösning.
  • de församlingar i de andra länderna i Latinamerika som försöker göra insatser för att hjälpa.