EFK bön vecka 13, 23-29 mars 2020

"Känn ingen oro och tappa inte modet"

”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”

I dagar som dessa, när vi mer än någonsin löpande översköljs av ny information, uppdateringar, åsikter blandade med fakta, oro och osäkerhet både här i Sverige och runt om i vår värld – det är då dessa ord är något att ta fasta på och lita till, och ord som bär.

Liksom vi här i Sverige påverkas i detta nu påverkas också snart alla våra samarbetsorganisationer och kyrkor, i många fall från en redan utsatt situation. Livsavgörande insatser tvingas stänga ned. Informationen från myndigheter går i många länder inte att lita på vilket bidrar till rädsla och otrygghet. För en del länder såsom Libanon, som redan befann sig i en mycket allvarlig politisk och ekonomisk kris, blir följderna av coronavirusets framfart om möjligt än mer allvarliga. I länder såsom Bangladesh, Venezuela och Grekland är flyktingarna de allra mest utsatta och sårbara och risken för smittspridning enorm. I en del av de organisationer vi samarbetar med skickas avgörande internationell personal på sina håll hem på mycket korta varsel nu.

Vår egen personal runt om i världen befinner sig på flera håll i länder där utegångsförbud eller mycket kraftiga restriktioner att röra sig fritt råder. Låt oss därför tillsammans komma ihåg inte bara vår egen situation utan också det sammanhang vi tillhör runt om i vår värld.

Vi är ovana vid stora kriser i Sverige. Det är däremot inte våra syskon runt om i världen. Vi får stämma in i Bassems, ledare för en av våra partnerorganisationer, bön och vila i att Gud må ge frid till alla länder och ”….keep them safe. We are in God’s hands.”

/Helen, regionledare Europa Mellanöstern och Nordafrika

Tacka Gud för: 

  • att han är trofast också just i det som är ovisst.
  • sjukvårdspersonal och lärare, både här i Sverige och runt om i världen som nu gör sitt yttersta för att sjukvård och skola ska fortsätta att fungera.
  • myndigheter och politiker i Sverige som gör sitt yttersta för Sverige just nu.

Be för:

  • våra missionärer runt om i världen - be gärna för de som just din församling är med och stöttar.
  • våra partners runt om i vår värld som får ställa in väldigt mycket av det som pågår. Be för lokala ledarskap – och be gärna för de internationella sammanhang som din församling stöttar.
  • organisationer som nu tappar livsviktig personal till följd av att de skickas tillbaka till sina hemländer under oviss tid.
  • de redan utsatta flyktingarna i bland annat Venezuela, Bangladesh, Grekland och Bosnien.