GODA NYHETER - Gud älskar den här världen!

Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Sen andades han på dem och sa: Ta emot helig ande. Så säger Jesus till lärjungarna när han visar sig för dem efter uppståndelsen, i Johannesevangeliet 20:21. I mötet med den uppståndne fylls de av både Guds frid och helig ande, och sänds ut till en värld som är i desperat behov av helande och upprättelse, som bara finns hos Gud.

På samma sätt som lärjungarna blev sända så sänder Jesus också oss att gå ut i vår värld, där vi är och vart än Gud kallar oss, att ge vidare av det som vi fått ta emot av Honom: evig och ovillkorlig kärlek, frälsning, frihet, nåd, frid som övergår allt förstånd, helande och hopp. Och precis som för lärjungarna sänds vi inte i vår egen kraft, utan också vi får ta emot Guds frid och helig Ande i klivet ut.

Ser man på vår var vi kommer från som rörelse så är listorna långa över människor som lämnade allt för ett liv på missionsfältet eller i församlingstjänst. Vi vill fortsätta att sända människor ut i tjänst och utrusta dem för att dela de goda nyheterna. Det gör vi i församlingsgemenskapen, det händer på bibelskolor, konferenser och genom olika resurser för att ge verktyg att i vardagen bjuda in människor till vad tron betyder och innebär. Tillsammans kan vi få se fler människor få sina liv förvandlade!

Den här veckan vill vi särskilt be för att fler ska våga ta steget att dela de goda nyheterna och få verktyg att göra det.

BE FÖR:

  • Frimodighet att dela evangeliet där vi är i ord, handling och i Andens kraft
  • De satsningar som görs av församlingar för att nå fler
  • För våra partners och samarbetskyrkor som planterar församlingar och möter människor trots hot och utsatthet.

Vecka 37 - augusti 2023
Tack för att du är med och ber!