Guds rike i orten

De flesta svenskar känner inte Jesus. Vi i EFKs församlingar vill ändra på det genom att berätta om och visa varför Jesus är unik. Vi vill följa Jesus i en vardaglig, generös och övernaturlig livsstil och fortsätta sprida glädjens budsjap genom ord, handling och i Andens kraft.

I EFKS DNA finns längtan att vara pionjära. I det ligger en kallelse att utifrån de behov Guds visar oss våga kliva in i nya områden, nå nya folkgrupper, starta nya församlingar och pröva nya sätt att ge evangeliet vidare.I april kom rapporten Frikyrkan i orten Länk till annan webbplats.. I rapporten konstaterades att den frikyrkliga närvaron i många marginaliserade områden är mycket låg trots att behoven på många sätt är som allra störst där.

För att lyfta dessa frågor mer arrangerar EFK och fyra andra samfund tillsammans konferensen Guds rike i orten i Husby den 21 oktober.

Många i orten lider av konsekvenserna av utanförskap och gängkriminalitet, men vi tror också att Gud ”känner deras lidande” och ”har hört hur de ropar” (2 Mos 3:7).

 

Be tillsammans med oss för konferensen och de pionjära initiativ som är på gång!

 

Be för:

  • Att vi ska beröras av Guds hjärta för de i marginalen
  • Fler pionjära initiativ ska tas i de orten
  • Att Jesus ska förvandla personer, samhällen och strukturer

Tacka för:

  • Alla pastorer och församlingsplanterare som trots små resurser troget tjänar i orten
  • Gängkriminella som möter Jesus och hittar in i församlingar

Vecka 42 - oktober 2023
Tack för att du är med och ber!