EFK BER i fastan

Jätten Goliat klev fram och spred skräck och förstämning runt sig på ett krigsfält för ca 3000 år sedan. På samma sätt upplever vi att det idag finns ”jättar” som kliver fram och skrämmer och lamslår vår samtid. Klimatkrisen, Krigen i världen, Gängkriminaliteten, Psykisk ohälsa och Ensamhet. I bibelns berättelse är det ingen mäktig krigare som besegrar Goliat utan en ung herde, David. Den tunga krigsutrustningen passade honom inte, utan Gud visade honom andra redskap. I den porlande bäcken fann han fem släta stenar och med dem, en slunga och en käpp besegrade han jätten. Inte i egen kraft, utan i Guds kraft.

Gud visar oss de redskap vi har i mötet med nutida jättar. Han leder oss till det levande vattnet och visar oss på kraften i bönen och fastan. Utifrån de löften vi har i Guds ord kan vi i ödmjuk frimodighet möta de utmaningar som känns övermäktiga.

I bön lyfter vi upp vår planet, Guds vackra skapelse som lider.

Vi ber till fredsfursten att han ska skapa fred och frihet i Ukraina, Israel, Palestina, Armenien och på andra platser där krigen härjar och terrorn styr.

Vi ber om fred också mellan gängen som strider mot varandra i Sverige. Vi ber om förvandlade liv och förnyat hopp till dem som sitter fast i kriminalitet.

Vi ber om helande och hopp för alla dem som lider av psykisk ohälsa.

Vi ber att ensamheten ska brytas och att vi tillsammans ska kunna skapa livgivande gemenskaper där alla ryms.

Och vi ropar Hosianna, tillsammans med alla dem som såg Jesus rida in i Jerusalem. Hosianna, både som ett hyllningsrop och ett rop om förbarmade. Ett rop för Kyrkan, Kristi kropp. Att vi ska få ta vår plats i den här tiden. Att vi ska få vara en profetisk röst och en plats för hopp där människor finner en tro på Jesus Kristus som sin herre och frälsare.

Bönebreven under fastan kommer att vara i video-form. Dessa finns med översättningar på svenska och engelska, och kan användas på gudstjänster, i hemgrupper, bönesamlingar och vid köksbordet. Tillsammans ber vi att fredsfursten skapar fred och frihet i Ukraina, Israel, Palestina och på andra platser där krigen härjar och terrorn styr.

Klicka här för att se denna veckas video med EFKs missionsdirektorer, Linalie Newman och Ingemar Forss. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vecka 7 - februari 2024
Tack för att du är med och ber!

Evangeliska Frikyrkans Instagramkonto Länk till annan webbplats. kommer vi att dela vi böneämnen och uppmaningar under fastan, som kan vara till hjälp för att göra plats för tid med Gud.