Vem kommer att tacka oss?

Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. (Apg 1:8 Bibel 2000)

I slutet av 1800-talet drabbades Sverige av väckelse och människor gav sina liv till den Gud som frälser, försonar och helar. De tog steg i tro och tog sig an sin tids ”jättar” när de lämnade allt och gav sina liv – ibland bokstavligen – för att ge evangeliet vidare, utbreda Guds rike och plantera nya församlingar, både här i Sverige och över hela världen. De frön de sådde har vuxit – och planteringarna är vi i dag. Och det är även de församlingar och samfund som genom dem grundats, från Latinamerika i väst till Asien i öst. Tack, kära föregångare, för ert mod, villighet och hörsamhet till Jesu missionsbefallning!

Världen behöver höra glädjebud just nu – och vi har det glädjebudet. Vi behöver gå, i den helige Andens kraft, för att nå dem som ännu inte har hört de goda nyheterna om Jesus – till jordens yttersta gräns. Från och med pingstdagen, församlingens födelsedag, till och med Torpkonferensen vill vi därför uppmana till bön och en extra gåva – framför allt genom en extra kollekt i din församling – för att vi ska kunna ge glädjebudet vidare, både här i Sverige och de många fantastiska projekt vi är med i över hela världen.

Vem kommer om 100 år tacka oss för det vi planterat?

/ Ingemar Forss & Linalie Newman
Missionsdirektorer för EFK

Ps. Läs gärna mer om detta på efk.se/tjyg Öppnas i nytt fönster.

Tacka för:

  • De som gått före – som i den helige Andens kraft lagt grunden för dem vi är i dag
  • För vår fantastiska, världsvida familj av systerkyrkor som vi får arbeta tillsammans med i dag

Be för:

  • Församlingsplanteringar – om Guds kraft och ledning över de som finns – och att fler ska uppleva Guds kallelse att starta nya över hela vårt land.
  • Den förföljda kyrkan – många av våra samarbetskyrkor lever under hårt tryck just nu – men får också se många komma till tro!

Vecka 20 - maj 2024
Tack för att du är med och ber!

Läs mer på efk.se/tjyg