Ett glädjebud för de fattiga

EFKs partnerkyrka Église Évangélique Baptiste i Centralafrikanska republiken utbildar sina pastorer och ledare på tre campus; Carnot, Doaka och Gamboula. Man har den senaste åren identifierat behov av att utveckla den missionella sidan av ledarskapsutbildningen.

Man vill helt enkelt utbilda missionärer utifrån samfundets vision ”att gå ut i hela världen”. Därför är man nu mitt uppe i omställningen av skolan i Doaka för att göra om den till en missionsutbildning. Planen är att senare detta år kunna starta den nya utbildningen för att träna ledare för pionjärarbete, församlingsplantering och att nya folkgrupper mitt i en fattig och konfliktfylld region. Genom detta uppfylls orden från Lukas 4 ”Ett glädjebud för det fattiga”.

Inom EEB finns också en spännande ungdomsrörelse, JEB, som samlar massor av unga i landet. Idag har man ca 140 000 inskrivna barn och ungdomar i sina verksamheter. En viktig dimension av verksamheten är att samla och stärka den unga generationen i ett land som genomgått svåra konflikter och splittring.

EFK är med och stöttar ungdomsrörelsen och utbildningen i Doaka och de andra skolorna.

/Andreas och Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika

Be för:

  • Be för Missionsutbildningen i Doaka
  • Be för ungdomsrörelsen i CAR
  • Be för fortsatt fred och stabilitet i landet

Tacka för:

  • Ivern att träna nya ledare och missionärer
  • Alla barn och unga som finns med i JEB

Vecka 22 - maj 2024
Tack för att du är med och ber!

Läs mer om insamlingen till församlingsbyggande projekt på efk.se/tjyg