Till jordens yttersta gräns - här i Sverige

För 15 år sen flyttade Rickard Cruz och några vänner till Helsingborg med en längtan att starta en husförsamling. Visionen handlade om att följa Jesus i vardagen och sändas ut bland grannar, på skolor, på arbetsplatser osv.

Utifrån den första husförsamlingen har människor succesivt kommit till – både människor utan en kyrklig bakgrund och några redan kristna. Idag är de ett nätverk av husförsamlingar.

Av Helsingborgs stadsdelar är åtta klassade som utsatta av Polisen. I dessa stadsdelar är även närvaron av kristna församlingar väldigt låg och i flera fall obefintlig.

I en av dessa prioriterade stadsdelar – Planteringen – började Rickard och teamet ett nytt arbete med namnet ”Lukas 10”. Här kombineras sociala insatser med evangelisation och lärjungaträning – utifrån Jesus ord i Lukas 10. Ett av initiativen kallar de för ”Mötesplats Planteringen”. Dit bjuds alla som vill för att varje vecka äta tillsammans, träffa nya människor och träna på att prata svenska. Då majoriteten av befolkningen är muslimska möter de många muslimer i arbetet – många från folkslag som klassas som ”onådda”.

Även om vi väljer att bo i Sverige kan man genom församlingsbyggande i orten vara med och nå människor från jordens yttersta gräns!

/Johannes Stenberg
Ledarutvecklare på EFKs Sverigeprogram

Be för:

  • fler pionjära initiativ i Sveriges mångkulturella stadsdelar
  • personer som kommer från onådda folk ska få upptäcka Jesus i Sverige
  • att Gud reser upp arbetare från skörden som kan bli ingångar i olika kulturer

Tacka för:

  • De församlingar som finns i orten och som troget, trots små resurser, fortsätter betjäna sina stadsdelar
  • De personer med muslimsk bakgrund som får möta Jesus i drömmar

Vecka 23 - maj 2024
Tack för att du är med och ber!

Läs mer om insamlingen till församlingsbyggande projekt på efk.se/tjyg